FANDOM


För att beräkna värdet på större ädelstenar går det helt enkelt att gångra karaten med sig själv för att få fram multipeln.

Ädelstenars värdeRedigera

CaratSizes

Följande tabell kan användas för att beräkna värdet på en ädelsten och dess karat helt slumpmässigt. Slå också chansen för att ädelstenen ska vara slipad då den hittas. Är ädelstenen inte slipad så går det att slipa den för att öka dess värde.

Att slipa ädelstenarRedigera

Det går att öka värdet på en ädelsten genom att slipa den. Generellt så dubbleras värdet för stenen om den slipas, men vissa stenar kan inte slipas utan poleras istället för att bli vackrare (även om det regeltekniskt går in under samma färdighet och färdighetsslag).

Att slipa en ädelsten dubblar dess värde, men ett misslyckat försök gör att 1 karat av ädelstenen försvinner (då det måste slipas bort). Om slaget fummlas så delas ädelstenen i två mindre ädelstenar på halva karaten. Det går att öka svårigheten med en nivå (+Ob1T6) om man först lyckas med ett svårt (Ob4T6) slag emot Syn. Om då slipningsslaget lyckas så har en specialslipning gjorts som ökar multipeln med +1 (till totalt ggr 3) på värdet.

Man kan som mest dubblera tidsåtgången (för minskad svårighetsgrad) för att slipa en sten, vilket normalt tar lika många timmar som dess grundvärde delat med 4.(En Rubin tar alltså 12.5 timmar att slipa)

Några Vanliga Ädelstenar
1T100+mod Ädelsten Grundvärde Karat Slipad Svårighet Kvalite
01-20 Bergskristall 0,5 Ob6T6+3 75% Ob2T6 -10
21-40 Obsidian 0,75 Ob4T6 90% Ob4T6 +10
41-50 Bärnsten 1 Ob3T6+3 50% Ob3T6 +10
51-56 Ametist 5 Ob3T6+2 45% Ob3T6 +0
57-62 Pärla (Vit) 6 Ob3T6+1 50% Ob3T6 +15
63-66 Granat 7 Ob3T6 50% Ob3T6 +0
67-69 Pärla (Svart) 9 Ob2T6+3 35% Ob3T6 +15
70-75 Opal 10 Ob2T6+2 40% Ob4T6 +10
76-80 Safir 20 Ob2T6+1 40% Ob3T6 -10
81-89 Smaragd 30 Ob2T6 30% Ob3T6 -10
90-94 Topas 40 Ob1T6+3 30% Ob3T6 +10
95-98 Rubin 50 Ob1T6+2 25% Ob3T6 +5
99-100 Diamant 100 Ob1T6+1 50% Ob4T6 +0
101-115 Meteorit 110 Ob1T6+1 10% Ob5T6 +10
116-125 Kungstår 120 Ob1T6+1 20% Ob4T6 -10
126-135 Vit Stjärna* 130 Ob1T6+1 5% Ob5T6 +0
136-140 Draköga 150 Ob1T6+1 3% Ob5T6 +10
141-150 Svart Stjärna* 175 Ob1T6 1% Ob6T6 +15

*Egentligen så är dessa ädelstenar en metall som kallas för Himrir

Ädelstenar grävs ut lite varstans på mundana, men främst av de gruvbrytande folken, såsom Cirefaldierna, Sabrierna, Dvärgarna och Thalaskerna. Det är väldigt populärt att slipa stenarna för att ytterligare bättra på deras värde, men i vissa fall är det sällsynt eller behövs inte (se Kungståroch Vit Stjärna respektive Svart Stjärna).

Att innefatta en ädelsten i ett föremål, t.ex. ett svärd eller en ring, är oftast en svår process, men som oftast inte lägger till något på kostnaden. Detta då arbetskostnaden delvis redan är inräknad i priset.

Om en infattare kräver extra betalt för sitt arbete så kan detta enkelt räknas ut genom att lägga på 10% av priset på föremålet och ädelstenen.

KvalitéRedigera

En ädelsten har en inneboende kvalité som visar hur ren och välformad stenen är ifrån första början. Detta ger stenen en "virtuell" karat. Räkna ut karaten som om stenen var större än vad den egentligen är.

1T100 Kvalite   Karatmod Pris  Egenskaper
01-02 Usel     -6    x1/10 0
03-10 Mycket Dålig -3    x1/5  0
11-30 Dålig    -1    x1/2  0
31-70 Medel    +0    x1   0
71-90 God     +1    x2   1
91-98 Mycket God  +3    x5   2
99-00 Legendarisk +6    x10  3

EgenskaperRedigera

Ädelstenar kan ha särskilda egenskaper som gör dem annorlunda än sina gelikar. Slå ett slag på tabellen nedan för varje egenskap.

1T100 Egenskap     Effekt
01-05 Kompakt     Ädelstenen är kompakt och tyngre än normalt. Dess karat ökar med 1T3.
06-10 Himlaglöd    Ädelstenen tycks samla ljus och släppa det ifrån sig då det blir dunkelt ute. Detta ger +1/4 värde
11-20 Glitter     Stenen har ett sällsamt glitter innuti sig. Hälften av alla köpare värderar den med x2, men andra hälften till x1/2
21-25 Stjärna     Inuti ädelstenen finns en annan ädelsten innesluten. Slå vad det är för något. Den kan max ha 1/2 karaten
26-30 Tvådelad     En annan ädelsten (slå en ny) har vuxit fast i denna sten under formningen
31-34 Delad      Stenen går att dela i två delar. Detta resulterar i två stenar av halva karaten som har ett steg bättre kvalite
35-36 Inspirerande   Ädelstenen är väldigt vacker on inspirerande att se på. Den ger +1 på Sty, Tål eller Rör. Välj slumpmässigt
37-40 Kongelat     Ädelstenen är ett så kallat Diffust Kongelat. Ädelstenen kan nysatas upp och ger då 2T6 filament av slumpmässig typ
41-45 Kvalitativ    Kvaliteten ökar med ett snäpp. Men ingen extra egenskap fås.
46-50 Välformad    Stenen är mycket välformad och har en egen unik form. Slipad så är stenen värd x3 istället för bara x2.
51-60 Svårsåld     Stenen är mycket svårsåld. Det är två nivåer svårare att hitta en köpare, men stenen är värd x2.
61-64 Lätt       Ädelstenen är väldigt lätt men rätt stor. Karaten är bara för vikten och stenen är cirka 4 karat större.
65-70 Lättsåld     Stenen är ypperlig och tilltalar de flesta. det är en nivå lättare att hitta en köpare.
71-75 Unik       Stenen är egentligen inte den sort som den verkar. Istället är det en helt ny ädelsten som har ett grundvärde på +20 utöver det gamla värdet
76-80 Del av grupp   Ädelstenen är en av flera ädelstenar som är lika många. Det finns 1T6 stenar som är likadana. Värdet är 10% högre per sten
81-85 Välformad    Ädelstenen kan slipas två gånger, för upp till x4 värde. Det är två nivåer svårare att slipa en andra gång.
86-90 Religiös Symbol I stenen finns en slumpmässig religiös symbol inristad. Förmodligen är stenen mer värdefull för troende av den religionen.
91-93 Kristall     Ädelstenen är en naturlig kristall och kan lagra upp till 1T3 filament. Om denna egenskap fås igen ökar antalet
94-95 Turbringare   Ädelstenen ger bäraren +1 Tur under tiden som denne bär den
96-00 Extra Egenskap  Slå Två extra egenskaper till ädelstenen

Att gräva fram ädelstenarRedigera

Ädelstenar hittas ofta infattat i malm som man egentligen letar efter (vilket har lett till att de flesta ädelstensgruvor är en annan typ av gruva ifrån början). När man finner mer än två ädelstenar i ett schakt så kan man börja fundera på ifall man har stött på en fyndighet.

Normalt sett är det 1% chans att man ska finna en fyndighet av ädelstenar då man gräver efter något. Hittas en fyndighet så finns det en chans att man finner en sten som går att sälja varje dag.

Några Vanliga Ädelstenar
1T100 Fyndighet Chans Bergskristall Obsidian Bärnsten Ametist Granat Opal Safir Smaragd Topas Rubin Diamant Meteorit* Kungstår Vit Stjärna Draköga Svart Stjärna
01-41 Fattig Ob5T6 01-04 05-10 21-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-74 75-80 81-85 86-90 91-92 93-94 95-96 97-98 99-100
24-42 Liten Ob4T6 06-15 11-20 10-40 12-35 14-70 16-70 18-70 21-70 31-70 41-70 51-70 96 97 98 99 100
67-87 Medel Ob3T6 16-40 21-40 31-50 36-70 71-83 71-82 71-82 71-82 71-79 71-82 71-82 81-89 86-90 91-97 97-100
88-98 Stor Ob2T6 41-89 40-90 81-81 82-82 83-93 84-94 87-95 88-96 89-97 90-98 91-98 92-98 93-98 98-100
99-100 Rik Ob1T6 90-100 91-100 92-100 93-100 94-100 95-100 96-100 97-100 98-100 99-100 99-100 99-100 99-100

Beroende på fyndigheten så kommer man att få en viss chans att hitta en ädelsten varje dag. Varje dag som man lyckas med ett slag emot Söka så får man slå ett slag emot gruvans Fyndighetschans (som är 12) med det antal tärningar som tabellen för fyndighet visar.

1T100 Fyndvärde
01-55 10
30-56 12
86-00 14

Lyckas slaget så finner man en ädelsten av varierande karat. Misslyckas slaget så finner man ingen ädelsten. Ett perfekt slag innebär att man finner två ädelstenar och får göra ett nytt slag för dagen medan ett fummel indikerar att fyndigheten är sämre och den sjunker ett steg. Om den skulle nå under det lägsta, är den tom.

Varje person som letar i fyndigheten får slå ett slag (under förutsättning att fyndigheten är stor nog). Notera att ett fummel innebär att fyndigheten är full, vilket gör att det är mer fördelaktigt att gräva med fler personer endast på större fyndigheter.

Ädelstenar och MagiRedigera

Det finns ett visst mått av koppling mellan ädelstenar och de olika aspekterna. Ingen magiker har riktigt kunnat faställa exakt varför det är så, men det kan vara så att ädelstenarna är en sorts kongelerade filament som inte går att nysta upp på samma sätt som ett vanligt filament. I sådanafall skulle troligen en rubin höra till Pyrotropi, medan en Pärla till Hydrotropi.

Det är redan vida känt att ädelstenar används inom alkemi som komponenter i reaktioner.


Legendariska StenarRedigera

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.