FANDOM


ÖdlefolkRedigera

Djupt i de västra delarna av Aulon, på platser dig få människor tar sig och ännu längre ner på de fjärran kontinenterna, nära de stora träsk som finns där lever ett gammalt och märkligt folkslag. Dessa kallas för ödlefolk av de som känner till dem (mestadels alverna) och de har levt i sina städer sedan innan människorna såg dagens ljus för första gången. Ödlefolket är unika på det sättet att de faktiskt är väldigt lika reptiler medan de andra raserna tenderar att vara mycket mer humanoida i sitt utseende.

De är starkare än människorna, men lika smidiga och det tål mycket mer. Dessvärre leder deras främmande natur till att de andra raserna har svårt att förstå dem. De använder mycket mer kroppsspråk än vad de andra raserna gör, så en diskussion mellan två ödlemän kan bestå av att deras vingliknande öron (drakvinge liknande) rör sig medan de i övrigt inte säger så mycket. Detta är iallafall som de flesta människor ser det. Egentligen så rör de armar och visar sina kroppar på olika sätt beroende på hur de vill bli tolkade.

En annan unik egenskap är männens färgsättning. Deras färger börjar bli synliga runt 10 års ålder, men deras märkning blir inte fullt synlig föränn efter dersa första samlag. Efter det så blir de färggladare och anses vara [i]vuxna[/i] av andra ödlefolk. Kvinnorna har inte denna färgsättning utan deras märkning blir färglad såfort de är färdigutvecklade.

Till skillnad ifrån de andra folkslagen så har ödlefolket en matriarkalisk struktur (dvs. kvinnorna styr över männen). Männen är begränsade till att antingen vara slavar, krigare eller ädlingar och kan oftast inte avancera bortom sin infödda ställning. Endast i mycket sällsynta fall blir en krigare uppsatt till ädling, men däremot brukar en slav kunna avancera till krigare ifall denne visar sig vara skicklig i strid.

Ädlingarna tas väl om hand och lämnar sällan städenra, medan krigarna lätt tar upp äventyrarens bana eller färdas utanför Ödlefolkens städer då de skyddar handelskaravaner eller liknande. Manliga slavar tenderar att spendera mestadelen av sitt liv på en enda plats i en stad om de inte säljs eller skickas till en annan plats.

Den matriarkaliska strukturen på ödlefolkens samhälle leder till att männen måste lyda kvinnorna så länge hon är av högre rang än hannen och mannen inte har en familj att vara lojal emot. Det är därför vanligt att äventyrande ödlemän håller sig undan ifrån ödlefolkets städer eftersom de där riskerar att bli antingen upptagna som slavar eller krigare av en familj som behöver nytt blod i sin släkt. Kringvandrande kvinnor saknar rang som i en familj, men i en grupp av kringvandrande män och kvinnor styr de fortfarande. Detta är dock mest utav vana och inte alltid av praktiska skäl.

Den största ödlefolksstaden som är känd av övriga världen ligger i de nordvästra delarna av Aulon, vid floden Uhn'dehls kant. Staden har fått namnet Ssrlian av Ödlefolket (vilket betyder Handelsplats). Ssrlian styrs nästan helt och hållet av familjen Salsarian som via sin slavhandel har tagit mycket makt i staden. De har också två av de mäktigaste schamaninorna vid liv i sina ranker. De är också en av de största slavhandlarna som öppet handlar med slavar.

TabunRedigera

Ödlefolket har en ganska egen bild på tabun. För det första är det absolut förbud att vidröra en kvinnas bröst. Detta kommer sig troligtvis av vad den uråldriga anden sa en gång i tiden. Det andra tabut är att man aldrig får röra en piercing som en kvinna bär (om man rör en schamans piercing så kan man räkna med spöstraff som minst).

Sketched Rhi colored by tankus

En ödlekvinna vid namn Rhi som är klädd i typiska handelskläder, eller som de själva säger: "kläder som bara är ivägen och är för mycket men som inte väcker anstöt hos andra"

RelationerRedigera

Ödlefolken har en mycket unik relation till de andra raserna. Då de de lever relativt isolerat så är deras kontakter dåliga med andra folk än alverna. De dåliga kontakterna leder lätt till oförståelse och missförstånd, så Ödlefolken föredrar att hålla sig utanför de övriga rasernas politik och umgänge. Alverna och ödlefolken har dock långt gågna relationer, vilka idag representeras av en kylig stämning som troligen inte kommer leda till krig, vilket det har gjort ett par gånger innan (som alverna förlorade de flesta gångerna).

Förmågor:Redigera

Tåligare, pansarhud, kroppspråk (kan kommunicera även om de inte kan ett språk med liten chans att bli förstådda), resistenta emot gifter

Livslängd: Ungefär 180 år (vuxen 14 år, medelålders 50 år, gammal 100 år, uråldrig 150 år).

Namnförslag: [i]Uldareth, Nekthet, Nedan, Sasha, Sarha, Taras, Tak, Tasha[/i]

Special: Kvinnliga ödlemän kan inte bli klerker eller besvärjare. De blir istället schamaner (en variant på besvärjare) med stora kunskaper om ritualer och dylikt. En schaman har fler kraftpoäng än vad en besvärjare har, men har andra nackdelar. Bland annat kan de inte kasta vilka besvärjelser som helst. Varje dag en schamaninna sätter på sig en rustning så ådrar hon sig dessutom andarnas vrede. Faktum är att många schamaninnor väljer att bära inget annat än ett höftskynke och måla sig över resten av kroppen. Vissa mönster kräver dessutom att ett annat ödlefolk målar, vilket ställer till problem i grupper där alla andra ödlefolk är män (om de nu är tvugna att ha just de symbolerna). En schaman binder andarna till sig och det är dessa som schamanen nyttjar för att kasta sina besvärjelser. Schamaner har förmågan att se andarna genom att dricka en särskild dryck. De kan då tala med andarna och ställa frågor mm. De är dock inte garanterade ett svar utan andarna är precis som vilken annan person som helst. En schamaninna kan offra något för att öka sina chanser att få svar. Inte alltför sällan så låter en schaman anden besätta hennes kropp och roa sig som dödlig under ett antal dagar.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.