FANDOM


Den alviska historienRedigera

EterseglarnaRedigera

Det många beskriver som Eterseglare och farkoster med förmågan att segla upp ur Mundana är i själva verket stora portalskepp som kan lämna den Mundana verkligheten bakom sig för andra världar. Det var med dessa som sångarens ätt flydde från deras första mörker och det var ifrån en av dessa världar som de nuvarande alverna kom. Det ljussken som Roghan såg var i själva verket en portal som slet upp verkligheten mellan de två världarna.

Det finns fortfarande alver där ute i andra världar, men frågan är om de har förmågan att återvända eftersom världen alverna flydde till under sitt första mörker slets sönder under det senaste mörkret. De alver som flydde till Mundana kanske var de enda alverna som hade förmågan att fly överhuvudtaget.

Den Alviska SjälenRedigera

FörbannelsenRedigera

Förbannelsen är, till skillnad från vad alverna tror, en omedveten gåva att transformera Psykotropi till Biotropi som de sedan ger till kroppen, vilket förklarar det förhöjda biotropiska fält som alviska kroppar har. Det är denna omedvetna transformering av energi som håller alverna unga så länge och som orsakar förbannelsen.

Förbannelsen kan också bli starkare av saker som försvagar själen, så som att missta vänner och förlora älskade. Detta gör att alven transformerar mer psykotropi till Biotropi vilket påskyndar innåtvändheten hos alven.

Innåtvändheten orsakas av det faktum att själen blir allt svagare ju längre alven lever. Till sist är själen så pass försvagad av transformeringen att alven tappar förmågan att bry sig om omvärlden. Det alverna hade innan deras Eterseglare kraschade in i dvärgarnas boning var den magiska kunskapen att stärka upp själen med hjälp av de psykotropiska kristaller som fanns ombord på skeppet.

Även Quadosh påverkar hur själen byggs och alven tycks drabbas mindre av förbannelsen eftersom de istället kan använda delar av Quadoshen som kraftkälla till deras alstring. Detta i sin tur förlänger livet hos alverna.

Att ta en ny kroppRedigera

Eftersom det är en inneboende förmåga hos den alviska själen att föra vidare psykotropi som biotropi så kommer alla fysiska kroppar som alven bosätter att bli odödliga så länge som de är levande och därmed bygger på Biotropi. Alverna tar också med sig förbannelsen ifrån kropp till kropp. Andra, ickeodödliga, raser som tar över en alvkropp blir inte odödliga i den nya kroppen och får ej heller förbannelsen. Kroppen börjar istället åldras som en vanlig människokropp av den ålder som alvens Skenbara åldern befann sig på innan. Den tid som passerar medan alvens själ är ur kroppen räknas som skenbar tid. En alv som således lånar ut sin kropp under 3 år kommer att uppleva att kroppen åldrats 3 skenbara år på den tiden denne varit borta.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.