FANDOM


Redanubis

Natûk, anubit krigsherre och alfahanne

Ett stolt och mäktigt folk som dessutom är en av de äldsta kulturerna i hela världen.

FysiologiRedigera

Anubiterna är precis som de andra anthromorfiska varelserna tvåfotade, med samma uppsättning av lemmar som människor. De är en av de längsta raserna och mäter nästan 190-200 cm i snitt. De var den starkaste rasen tills Vargarna kom till mittlandet under Vinterns ankomst, då de blev nerpressad till andra platsen som den fysiskt starkaste varelsen i världen (med undantaget för Stjärnbarnen.

Tack vare sin stora öron har Anubiterna ett väldigt utvecklat hörselsinne. Många av dem hör nästan lika bra som Kaninerna, men de saknar kaninernas riktade hörsel och de kan inte heller utröna samma frekvenser som dem.

SamhälleRedigera

Anubiternas samhälle är strukturerat efter titlar och börd, precis som det gamla egypten, med ett par viktiga skillnader. Anubiterna är precis som hundar och värderar 'alfapositionen' väldigt högt. En vanlig missuppfattning är också att Anubiterna är väldigt segrerade mellan män och kvinnor, men det är absolut inte sant. Detta beror mycket på att det är flest män som befinner sig i mittlandet, men kvinnorna kan ha exakt samma positioner som männen, även om männen vanligare kommer dit då de är aggressivare och lättar antar alfabeteende. Kvinnorna är dock precis lika skickliga på att slåss som männen om de tränar sig till det.

Titlar och RangordningRedigera

I allmänhet så är titlar ibland väldigt missledande, för Anubiternas imperium är så pass stort att det uppstått variationer mellan adelstitlarna. T.ex. så är 'Draup' samma rang som 'Rhûnherre' i öster, men Draup är över Rhûnherre i väster. Ett annat mått på rang är också hur pass många partneras man har ensamrätt till... detta brukar generellt vara flera för männen än för kvinnorna, men t.ex. Rhûnherrinna Dhana (en alfa ifrån två generationer sen) var känd för sitt harem om 40 män som alla hölls under strikt bevakning av hennes eget garde. Ett annat intressant fenoment är användandet av rangen 'alfa'. En Alfa är helt enkelt den som styr en grupp. När anubiter samlas delar de alltid upp sig i alfa och i övriga roller. Därför kan en alfa bland alfor vara den gruppens beta.

Generellt sett så finns dock följande titlar:

Fo

HärskarttitlarRedigera

Överalfa: Den högsta ledaren av alla Anubiter. Kan jämföras med roms kejsare eller med faraon över egypten. Även om Överalfan kan tekniskt sett utmanas om hans titel, så är det ingenting som händer mer än kanske en gång per generation eftersom det kräver en enormt stark status hos en majoritet av anubiternas befolkning. Överalfan har ingen gräns på hur pass många partners han kan ha.

Primalfa: Ledaren över en region och effektivt en överalfa. Dessa kan endast kommenderas av Överalfan och det är de som styr över Anubiternas armeer. De kan nästan likställas med generaler, men är mer lika Roms gamla generaler eftersom deras armeer är lojala emot dem. Den enda gränsen på antalet partners en Primalfa kan ha är de resurser han befogar över.

AdelstitlarRedigera

De lägre titlarna, eller Adelstitlar som de kallas, kan visserligen i teorin ha hur många partners de vill, men de får aldrig ha fler partners än sin Alfa. Detta kan leda till problem ifall att en ny rikare adelsman med färre partners flyttar in.

Draup, Rhûnherre, Sandmästare, Ilao