FANDOM


AsharienRedigera

"Ett rike i förändring som ligger i ett land med gamla anor, styrt av personer som är mindre än deras föregångare och ansatt från alla håll av potentiella fiender som kallas vänner" - Drorin Sals, historieskildrare

"Det kanske enda riktigt fria landet i världen. Ingen adelsman sätter sig på en Asharier eftersom han är lika mycket värd som en bonde i lagens mening" - Jarlen över Jarla.

GeografiRedigera

Asharien ligger mitt på den Ashariska halvön. I väster ligger den stora Sunariskogen och bortom den ligger Khazimbergen och Tar-massivet. I nordväst gränsar landet till Drunok, skiljt av den stora Raunfloden. Direkt i norr gränsar emot Cermira och även där går gränsen direkt vid den stora Raunfloden. I sydöst finns det en mindre gräns emot Caserion. Till öst ligger Rhunsjön och först i söder gränsar landet emot Soldarn. Det finns en mindre gräns emot Västmark, men gränslandet behärskas effektivt av Soldarn och få hävdar att Asharien styr där längre. I söder finns också Khrûnbergen.

Cermira ligger norr om Asharien och söder om den fruktade och legendomspunna Mitheraskogen vars fasor då och då letar sig ut bland byar och torp.

I öster gränsar riket till Caserion och Drunok är västlig granne. Stora delar av riket täcks av skog och ogästvänlig vildmark. Skogsbruket utgör en viktig näring, tillsammans med boskapsskötsel och mödosamt uppdrivna grödor. Genom rikets västra delar letar sig Månfloden fram – en mycket viktig handelsled. Vädret i Cermira är kallt året runt och landet är omtalat för sina kalla, hårda vintrar. Somrarna är korta men är vissa år ovanligt intensiva.

Marken i Asharien varier kraftigt i kvalitet, men utanför floddalarna så är marken oftast torr och svårbrukad. Den torra marken har lett till att det Ashariska rödgräset har spridit sig och området som är som torrast kallas för Ashaslätten. Området i nordöst, längsmed Raunfloden, är bland de absolut bördigaste områdena på hela Mundana. I Väst, där landet gränsar med Sunariskogen är marken oftast väldigt bördig, men vissa år växer knappt något alls. Dessa år har kommit att kallas för Viloår, för att enligt folktron så vilar marken just då. Under dessa tider händer väldigt lite i bygden de flesta försöker hålla reserver tillgängliga för om detta sker.

Landets norra och södra delar har behagligt klimat, tack vare de kustvindar som blåser in ifrån havet. Det är varmt på somrarna och även om vintrarna kan vara hårda i norr, är de aldrig riktigt lika illa som i Drunok.

På den stora ashaslätten, i mellersta Asharien, är dock klimatet betydligt mycket obehagligare. På sommarhalvåret kan temperaturerna gå upp emot brännande och det råder ofta stor torka mitt ute på slätten.

Flora och FaunaRedigera

Ashariens flora och fauna varierar kraftigt eftersom landet är så pass stort. Ashariens mest ökända flora är dock det fruktade Rödgräset (Ashamirgräs) som sprider sig över slätten. Rött av den järnrika jorden och vasst som knivar. Att färdas genom det röda gräset är förenat med livsfara eftersom det inte är omöjligt att blöda ihjäl av det.

Det växer också många örter och växter ute på slätten som är åtråvärda för helare och läkekunniga.

Det finns gott om Jordbestar ute på slätten och det finns en hel del vildhästar i området. Längsmed den nordliga kusten finns det en lokal variant av hästar som är extremt snabba men inte så uthålliga. Giftormar och giftinsekter formligen kryllar i området och det finns få som kan ta sig över slätten utan att drabbas av problem av dem.

En särskild delikatess som äts av lokala ortsbor är det som kallas för trollorm. Trollormar är enorma ormar som både är giftiga och farliga att tampas med. De brukar jagas i lag för att undvika onödiga dödsfall. Termiter i enorma bon lever också ute på slätten och vana stigfinnare använder dem ofta som markörer för att ta reda på vart de ska.

Det finns ganska gott om kimeror ute på ashaslätten, men också andra magiska varelser som trivs i värme.

StäderRedigera

CamardRedigera

Landets största stad och säte för den nuvarande mäktigaste Jarlen. Ashariens berömda marinkår och största gladiatorskola står att finna i denna pärla till stad
Invånare: 20.000

Tuzan RimRedigera


Invånare: 5.000

NimtoRedigera


Invånare: 12.000

NadaRedigera


Invånare: 5.000

Lim'alan vhic SunariyeRedigera


Invånare: 12.000

Ashahrien-Rahls-UnbahrRedigera

Gruvor är vad staden lever på. Allt annat måste importeras
Invånare: 12.000

DaggbackenRedigera


Invånare: 5.000

JarlaRedigera


Invånare: 12.000

FalaRedigera


Invånare: 5.000

Chadrians hoppRedigera

Om du vill finna något sällsynt eller exotiskt borde du besöka Chadrians Hopp. I stadens hamnmarknad kan man finna Mundanas underligaste ting
Invånare: 15.000


FörläningarRedigera

Inga spelare har gods i landet.

Historia & religionRedigera

Asharien är ett mycket gammalt rike med stora anor. Riket har många olika religioner och olika ideer.

FörhistoriaRedigera

Ob7T6 Historia / Historia 25 för att vara välbeläst
Darnath, Ramora, Eviga Spirans Brödraskap, Silverhanden.

Forntid (före år 0)Redigera

Ob6T6 Historia / Historia 22 för att vara välbeläst
I urgamla tider var riket den västligaste delen av det Colonska imperiet. Säkerligen fanns det saker innan imperiet, men väldigt få vet eller vill veta vad som fanns innan.

Tidig Historia (0 till 900)Redigera

Ob5T6 Historia / Historia 19 för att vara välbeläst
När imperiet till sist drog tillbaka sina trupper för att försvara sina norra gränser runt år 200 blev landet självständigt efter en rad uppror. Ett land kallat Nevo kom att växa upp i området kring Nada. Riket expanderade och efter ett flertal krig med sina grannar stod riket starkt under cirka 500 år. Efter en tid av torka och oroligheter i norr skedde sedan den Tirakiska erövringen runt 700 E.D. och även om de gemensamt med Soldarn lyckades driva ut tirakerna var riket så pass försvagat att det inte kunde stå emot

Samors tidevarv (900 till 1200)Redigera

Ob4T6 Historia / Historia 16 för att vara välbeläst
955 fick Mattknytaren Samor från Nada sina visioner och grundade den Samoriska läran. Ett jargiskt korståg misslyckades kapitalt och ett flertal framstående Jargiska korsfarare dog under striderna. Det femte stora kriget mellan alver och dvärgar bröt ut. Runt år 1000 var också Marnakh-stammen så pass assimilerad att man kan tala om dem som en del av den Ashariska befolkningen.

Cirefaldiska Erövringen (1200 till 1750)Redigera

Ob3T6 Historia / Historia 13 för att vara välbeläst
Mellan ungefär 1200 och 1750 e.D. skedde det som i asharisk historia är känd som den cirefaldiska erövringen. Under denna tid var det dåvarande Nevo ockuperat av Cirefaldierna och detta har lämna många spår efter sig. Faktum är att det är väldigt lätt att finna gott om spår ifrån denna tid och asharisk arkitektur har blivit extremt influerad av den cirefaldiska.

Namnet för det nuvarande Asharien kommer ifrån det faliska ordet för "röda jorden", Asharion. Trots ett flertal uppror så förblev cirefaldierna herrar över området och till sist erövrade de även Soldarn. Alverna och Dvärgarna i området höll sig neutrala men enligt källor så ska de ha skänkt vapen och förnödenheter till upprorsmännen då de inte vill se den faliska makten öka i området.

Under denna tid sägs också Ashariens vackraste kvinna ha fötts. Hennes namn var Madrina Guldöga och hon sägs ha haft ett hår som lyst som solen. Om hon är en historisk person eller en myt är det ingen som vet, men hon sägs ha badat i Raunflode för att undvika ett krig. vilket krig eller varför är okänt.

Runt år 1700 e.D. började det pyra ordentligt i Asharien efter höga skatter och dåliga år. Det började ryktas om att cirefaldierna skulle dra ut i krig och att tillfället var nu.

Enligt historiska källor fann man ett märkligt svärd inne Khazimbergens gruvor runt 1740. Detta svärd sades lysa som en sol och kom att bli känt som Solsvärdet. Vapnet fann sig snart till en Asharisk upprorsledare vid namn Xerim. Denne använde svärdet och dess gåvor för att föra ett nytt krig mot Cirefaldierna.

1750 så föll till sist Cirefaldiernas välde samman och en ny tid inleddes.

Frihetstiden (1750 och frammåt)Redigera

Ob2T6 Historia / Historia 10 för att vara välbeläst

Frihetstiden är den moderna tiden i Ashariens historia.

Sämre relationer med Soldarn pga gränsdispyter.

De dödas krig (2400). En okänd nekromantiker misslyckades kapitalt med ett experiment i Chadrians Hopp och reste en arme av vandöda som plågade landet.

Stenmännens krig (2450). Efter en kraftig jordbävning i södra Asharien reste sig en arme av statyer ur jorden och anföll området vid Trollhemsberg. Då landet fortfarande mindes de dödas krig gick man ur huse och samlade upp sig för att möta statyerna. Dessvärre ledde prestige och sökande efter ära till ena av de mest förvirrade och förnedrande förlusterna i Ashariens historia. Exakt hur slaget gick förlorat är osäkert, men statyerna splittrade styrkorna. Efter slaget vandrade dock stenmännen upp i bergen igen och har inte setts sen dess.

2469 skedde det första cirefaldiska kriget. Caserion blev fritt som resultat av det.

Voromanien var ett tillfälligt rike som uppstod runt Tuzan Rim.

Runt 2900 gick trollen bärsärk. Detta orsakade stora skador i södra Asharien och norra Soldarn. Efter hårda strider drevs till sist trollen bort.

Jargien utlöste ett antal korståg mot Asharien och Soldarn. Dessa kalaldes runt 2600, 2750 och 2900.

BefolkningRedigera

LagarRedigera

Män och kvinnor är lika enligt lagen utom i två fall. En kvinna måste fråga sin far om denne får gifta sig, men i gengäld får kvinnor en större del av arvet än män.

StyreRedigera

Titlar & SamhällsskiktRedigera

Asharien är unikt på Mundana på ett sådant sätt att det inte finns någon direkt adel i landet. Istället fördelas styrandet och makten i landet av ett antal ämbeten som tillsätts av landets Jarlar. Över tid har detta skapat en defacto adelsklass i formen av stormannafamiljer som äger mycket mark och rikedomar, medan de samtidigt också får titlar och ämbeten tilldelade sig av jarlarna emot att de stödjer dem.

Styrande titlar

  • Rådsjarl - Landets teoriska överhuvud. Måste väljas av de samlade överjarlarna under ett ting. En Tingsjarl sitter sedan under 10 år innan denne kan röstas bort.
  • Överjarl - Frijarlar som sitter med i det råd som styr landet.
  • Frijarl - Frijarl är en titel som tilldelas regenten över en stad eller en region. Denna titel tilldelas av landsrådet och ger laga rätt att styra landet.

Ämbeten

  • Lagman
  • Domare
  • Hovmagiker
  • Biblioteksmästare
  • Rådsman


ÖverhuvudRedigera

Anstir Tyldon, Camard Dame Ramoni Girom, Nimto


Överjarl Keresa II (Kvinna, född 2898, regent mars 2919 - augusti 2943)
Överjarl Vidkun VII (Man, född 2924, regent oktober 2943 - januari 2972)
Överjarl Rudaco VI "Hjälmkrossaren" Vidkunson (Man, född 2949, regent Januari 2972 - Mars 3000)

2972 så är Rudaco VI ogift.

StyrelseskickRedigera

Cermiras styre är komplicerat. I teorin är styrs riket av Landsrådet som med hjälp av omröstningar skall utse rikets administration och styre. I praktiken har de mäktiga stormannaätterna gjort sina poster ärftliga och kungen är i slutändan enväldigt främst tack vare sin kontroll över landets militära styrkor. Trots att vissa av Landsrådets omröstningar är spel för gallerierna så är Landsrådets ledamöter fortfarande en maktfaktor med inflytande. Kampen och intrigerna i maktens korridorer är i regel hänsynlös, invecklad och dödlig.

Kontakter & konflikterRedigera

Cermiras främsta fiende är Asharien. Hotet av väpnad konflikt mellan länderna hänger mer eller mindre konstant i luften och skärmytslingar förkommer längs gränsen. Den främsta anledningen att krig undviks torde vara att det skulle störa den för båda länderna så viktiga handeln längs Raunfloden. Relationen till Drunok är sval och präglas av en stundtals fientlig rivalitet. Cermira har god kontakt med Cirefalierna men relationen är i grunden rent affärsmässig men bidrar till att Cermirsk handel sträcker sig långt utanför rikets gränser. Cermira har bra relationer till Jargien och Damarien, men geografin gör att det faktiska stödet mellan länderna är svagt. Internt präglas landet av konflikter kring handeln snarare än konflikter mellan stånden. Som en effekt av att Cermiras rättsväsende är genomkorrupt och Landsrådets relativa kraftlöshet i frågor om tullavgifter och monopol har dessa konflikter utmynnat i ett rent handelskrig då handelshusen med våld försöker sabotera varandras verksamheter och tillskansa sig fördelar. I Cermira stad har det nyligen börjat förekomma gatustrider och oron att det ska sprida sig till rikets andra städer är stor.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.