FANDOM


CermiraRedigera

“Ingen bråkar med Sälklubbningsgillet” var länge ett ovanligt sant valspråk, men sedan man råkat göra klubbor av en raunländsk totempåle av påtagligt fallisk natur och därigenom förolämpa någon av Kärlekens hords allt annat än kärleksfulla avgudar var gillets öde för alla syften beseglat, och raunlänningarna gjorde processen mycket kort och våldsam. Nevasdovs stränder var under återstoden av året lika beströdda med klubbade cermirer som klubbade ringsälar, och sanden röd av blod. Därefter kom Ålfiskegillet att bli det största i Cermira, mycket på grund av en särskild sorts ödmjukhet inför uppretade barbarer med stora vapen.
– Themzan Valomior, Cermiras krönikor, volym XXXV2

GeografiRedigera

Cermira

Cermira ligger norr om Asharien och söder om den fruktade och legendomspunna Mitheraskogen vars fasor då och då letar sig ut bland byar och torp.

I öster gränsar riket till Caserion och Drunok är västlig granne. Stora delar av riket täcks av skog och ogästvänlig vildmark. Skogsbruket utgör en viktig näring, tillsammans med boskapsskötsel och mödosamt uppdrivna grödor. Genom rikets västra delar letar sig Månfloden fram – en mycket viktig handelsled. Vädret i Cermira är kallt året runt och landet är omtalat för sina kalla, hårda vintrar. Somrarna är korta men är vissa år ovanligt intensiva.

StäderRedigera

CermiraRedigera

CermiraStaden

Landets huvudstad är en befäst stad som också huserar överjarlens palats och slott. Staden är känd för sina 4 portar: Sommarporten, Vinterporten, Månporten och Solporten. Staden är delad av den grenen av Raunfloden som rinner genom den och den västra delen huserar hantverkar kvarteren samt slummen.

Falinna TurakRedigera

1400 invånare
En cirefaldisk utpost som sedmera har vuxit upp till en liten stad.

Daliz RimRedigera

1100 invånare
Staden har en låg ringmur och tre stadsportar, vardera den östra och södra porten är rester ifrån tiden då området var en Cirefaldisk koloni. Staden livnär sig till stor del på timmer ifrån området och även en del jordbruk och boskapsskötsel. Träsniderier ifrån staden tenderar att dra in stora pengar på höstmarknader omkring i landet och vill man ha en god stol eller ett vackert bord är det till Daliz Rim man ska ta sig. Många av de små torp som ligger omkring staden härjas rätt ofta av oknytt, men vanligtvis är det inget som är mer än störande. Tyvärr har antalet Frakk-tiraker börjat växa till sig då deras schamaner vet hur man kan ta sig fram en bit inne i skogen och därmed undvika de Cermirska patrullerna som försöker hindra dem att ta sig ner ifrån Höga topparna eller Troll massivet.

Det finns fyra magikersällskap i staden som alla ligger i luven på varandra. Ett cirefaldisk sällskap på tre personer som har väldigt gott med pengar. Två olika ashariska gillen som skulle sammarbeta utmärkt om det inte vore för att Mäster Kynn förfört Mästarinna Riessas livspartner Rinna. Det sista sällskapet är ett dvärgiskt sådant som desperat försöker hålla sig utanför de andras bråk, men som konstant dras in eftersom stadsmakten tar in dem som 'opartisk' grupp när de försöker lösa de andras despyter. Hittills har ingen skadats eller egentligen farit illa av bråket, men det börjar dra ihop sig...

FörläningarRedigera

Nimriel godsRedigera

Ett litet gods som ligger i utkanten av Falinna Turak.

Historia & religionRedigera

Efter att en gång ha utgjort en västlig avkrok i det coloniska imperiet, från vilket man ännu kan finna lämningar här och var, befolkades Cermira av cirefaliska utforskare och deras gästarbetare. Cirefaliernas tid i trakten blev emellertid kort då de inte kunde med det hårda klimatet, och man överlät utan sorg området till Asharien efter slaget vid Ramske slätt år 2529 e.D. I och med detta blev Cermira ett jarladöme bland de andra i detta land. Konflikterna lät dock inte vänta på sig, eftersom drivna missionärer redan etablerat Daaks lära bland cirefaliernas gästarbetare i det som nu blivit den nordliga delen av det samoriska Asharien.

Konflikterna som de olika religionerna gav upphov till ledde i slutänden till ett bittert inbördeskrig, och Cermirerna vann till slut sin självständighet. Relationerna till Asharien har sedan självständighetskriget varit minst sagt dåliga och länderna har utkämpat flera krig och skärmytslingar med varandra. Man har utöver detta hamnat i flera stridigheter med Drunok, även om relationen med den västliga grannen är bättre. Med tiden kom man att knyta täta men inte okomplicerade band till såväl lokala tirakstammar som cirefalierna.

Religiöst dominerar Daakkyrkan (i sin jargiska respektive drunokiska variant), men det finns många som dyrkar Aurias och Pelias mer eller mindre öppet. Olika kulter som dyrkar mer obskyra gudar är inte heller helt ovanliga, och cirefalier och tiraker håller i stor utsträckning kvar vid sina folks trosläror. Många inom moderkyrkan ser på Cermiras rättrogenhet med skepsis.

Närmast skogen har små fickor av vidskeplighet och folktro sakta men säkert börjat samla sig under en ledare vid namn Veren Lyck som har börjat kalla Mitheras många väsen för gudomligheter. Många lyssnar till honom då han är en van skogsman och som dessutom tycks kunna färdas i skogen obehindrat tack vare sin tro.

År 2970 började något hända i trakten. Kongelat började dyka upp allt oftare och det började ske underligheter i flera av de gamla ruinerna. 2974 hade underligheter växt så pass mycket att magiker ifrån omkringliggande riken hade börjat höra talas om det stora antal märkliga kongelat som fanns i trakten. Dessa höll så längem an höll sig inom Cermira och priserna på kongelat sjönk kraftigt inom landet. Avaniel, Katsani och Nimriel blev alla indragna i detta och försöker lösa vad det är som pågår...

BefolkningRedigera

Cermirer är ett vanariskt folk, nära besläktade med Asharierna men är mer kortväxta. De har i regel blek hy medan hår­ och ögonfärger har en riklig variation, ibland i nyanser som inte återfinns i grannländerna.

Cermirer är ett härdat folk, genom historien har de fått kämpa mot så väl kyla, svält och Mitheraskogens fasor som sina grannländer. Cermira är en oförlåtande plats att leva på och det har satt sin prägel på folket. De är kända som tystlåtna och hemlighetsfulla med en stor portion vaksamhet men också som arbetsamma, flitiga och händiga. I Cermira finns en stor tirakisk minoritet och Cermira är ett av få riken där tiraker åtnjuter samma rättigheter som människor.

StyreRedigera

ÖverhuvudRedigera

Överjarl Keresa II (Kvinna, född 2898, regent mars 2919 - augusti 2943)
Överjarl Vidkun VII (Man, född 2924, regent oktober 2943 - januari 2972)
Överjarl Rudaco VI "Hjälmkrossaren" Vidkunson (Man, född 2949, regent Januari 2972 - Mars 3000)

2972 så är Rudaco VI ogift.

StyrelseskickRedigera

Cermiras styre är komplicerat. I teorin är styrs riket av Landsrådet som med hjälp av omröstningar skall utse rikets administration och styre. I praktiken har de mäktiga stormannaätterna gjort sina poster ärftliga och kungen är i slutändan enväldigt främst tack vare sin kontroll över landets militära styrkor. Trots att vissa av Landsrådets omröstningar är spel för gallerierna så är Landsrådets ledamöter fortfarande en maktfaktor med inflytande. Kampen och intrigerna i maktens korridorer är i regel hänsynlös, invecklad och dödlig.

Kontakter & konflikterRedigera

Cermiras främsta fiende är Asharien. Hotet av väpnad konflikt mellan länderna hänger mer eller mindre konstant i luften och skärmytslingar förkommer längs gränsen. Den främsta anledningen att krig undviks torde vara att det skulle störa den för båda länderna så viktiga handeln längs Raunfloden. Relationen till Drunok är sval och präglas av en stundtals fientlig rivalitet. Cermira har god kontakt med Cirefalierna men relationen är i grunden rent affärsmässig men bidrar till att Cermirsk handel sträcker sig långt utanför rikets gränser. Cermira har bra relationer till Jargien och Damarien, men geografin gör att det faktiska stödet mellan länderna är svagt. Internt präglas landet av konflikter kring handeln snarare än konflikter mellan stånden. Som en effekt av att Cermiras rättsväsende är genomkorrupt och Landsrådets relativa kraftlöshet i frågor om tullavgifter och monopol har dessa konflikter utmynnat i ett rent handelskrig då handelshusen med våld försöker sabotera varandras verksamheter och tillskansa sig fördelar. I Cermira stad har det nyligen börjat förekomma gatustrider och oron att det ska sprida sig till rikets andra städer är stor.


Kända PersonerRedigera

Alward, sångarenRedigera

Rykte 29, Per 15, Sjunga 20, Förföra 17
En Asharisk bard som gjort sig känd i landet som en mycket god sångare och romantiker. Han är blott 21 (2972) år gammal och är mest känd för sången "Konungarnas Drömmar". I hans ungdom blev han upplärd av Wynsig, en av Cermriras visaste och kunnigaste män. Mängden alkohol han kan häva i sig är smått legendarisk och trots sin ungdom har alkoholen tärt hårt på honom. Under en stor sjöresa sjönk skeppet och han spenderade ett år i armarna på en underskön melusinsk prinsessa som lärde honom om djupets hemligheter.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.