FANDOM


makt: högre gudom
hemvärld: Mundana

Gudomen Daak är centrum för Daak-tron och har varit en av Mundanas största religioner ända sedan sin uppenbarelse för lite drygt 2700 år sedan. Daaktron predikar att Daak är den enda guden som är värdig att dyrka och därmed effektivt den enda guden. Han bekämpar de 'avgudar' som andra folkslag dyrkar och fängslar dem under sig så att de inte längre kan förleda någon.

Den Jargiska Kyrkan är det prästerskap som mest ansvarar direkt för hur Daak dyrkas och för hur hans stridigheter på jorden förs.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.