FANDOM


Daakkyrkan är Mundanas största religion med huvudsäte i Jargien. Religionen började predikas för över 2600 år sedan i det som kom att bli Jargien. Religionen dyrkar Daak som den högsta guden och anser att inga andra gudar är värdiga att dyrkas.

DaakRedigera

Den högsta guden och världens skapare enligt Daakkyrkan.

LäraRedigera

Det finns bara en gud som är värdig att dyrka och det är Daak. Även om det finns andra gudar (de flesta andra religioner styrs i själva verket av demoner enligt Daakkyrkan) så är de andra gudarna svagare och söker endast att utnyttja människan och dess släktingar innan de kastar ut dem i mörkret. Daak har valt ut de präster som sörjer för honom och de kämpar hårt för att bannlysa alla som inte inser den sanning som Daak presenterar.

Daak är en krigisk gud och ser gärna att man med svärd omvänder de otrogna, men då detta inte är brukligt så förespråkar han istället diplomati och argumentation för Daaks sak.

Daak beskyddar de utsatta, skadade och hjälplösa.

HandsOfDaak

SymbolerRedigera

Daakkyrkans främsta symbol är Daaks-kors. Korset representerar Daak och rättfärdigheten. Det är mycket vanligt med små smycken

ReligionshistoriaRedigera

OrganisationRedigera

HelgedomarRedigera

Heliga och Oheliga dagarRedigera

Viktiga Heliga dagarRedigera

Övriga Heliga dagarRedigera

Oheliga dagarRedigera

Berömda PersonerRedigera

Gudomlig InterventionRedigera

Antagning och GraderRedigera

Heliga FöremålRedigera

LegenderRedigera

Den beskyddadeRedigera

Daak skall sätta ett barn till världen, ett barn han ska skydda och inte låta drabbas av något ont. Med kvicka steg skall denne undvika alla faror. Inga pilar skall denna kunna skada. Hans lungor ska vara friska och oskadda, hjärtat skall slå och inget blod skall lämna dennes kropp. Tiraker skall böja sig undan för denne väldige krigare och han skall hela dem han möter med minsta beröring. Ingen skall dö under dennes seende blick och denne skall vandra på jorden under en evighet innan denne skall stiga upp till Daak.
Denna legend är hett omdebatterad. Den fanns på stentavlor som återfanns efter invasionen av Drunok i riktning mot Sunariskogen. Än så länge har kyrkan inte hittat denne utvalde men det finns de som hävdad att man tolkat myten åt helt fel håll.

Daaks UtvaldaRedigera

Det finns ett fåtal individer på Mundana som är utvalda av Daak. Bland dessa är:

  • Abboten Av Tibara - Ljusbringaren
  • Tenev - Den beskyddade


CermonierRedigera

Daaks häxskydd [4]Redigera

Filament som måste begäras: 4
Skyddar prästen emot alla besvärjelser och ritualer samt cermonier av magnitud fyra eller lägre. Dessa påverkar inte prästen överhuvudtaget.

Daaks Arme [16]Redigera

Filament som måste begäras: 16
Alla Daaktroende som deltar i cermonin omges av ett ljus som sedan bleknar bort. Under varaktigheten är de skyddade ifrån alla former av magi som har magnitud fyra eller lägre. Då varaktigheten är provisorisk så varar det tills prästen som ledde cermonin dör eller avslutar den med vilja.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.