FANDOM


Damian Wright
God: Loki (Aesir)

Player: {{{Player}}}

Rank: {{{Rank}}}

Legend: 3

Willpower: {{{Will}}}
Strength:

Dexterity:

Stamina:

Charisma:

Manipulation:

Appearance:

Perception:

Intelligence:

Wits:

2 [{{{strEpic}}}]

4 (2) [{{{dexEpic}}}]

2 [{{{staEpic}}}]

4 (1) [{{{chaEpic}}}]

5 (1) [{{{manEpic}}}]

2 [{{{appEpic}}}]

2 [{{{perEpic}}}]

3 [{{{intEpic}}}]

4 (1) [{{{witEpic}}}]

Purviews: Chaos, Magic, Psychopomp, Fire, Water, Sky
[[Category:{{{Player}}}]]

En scion av Loki och tillika scoundrel och skurk som inte drar sig för några manipulationer. Också en mycket skicklig magiker och lurendrejare. Han är en god vän till Aaron Thompson.

Under besöket på Asgård så visade han sina sanna färger och stal ett flertal reliker åt Loke.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.