FANDOM


DanuAsuran

Favored: Social (+46 Successes), Physical (+29 Successes), Mental (+22 Successes)
Legend: 11
Dodge DV: 17
Soak: Bashing 11/Lethal 6/Aggravated 0
En Titan Avatar av Vritra som är väldigt mäktig och en av medlemmarna i BDSM klubben. Hon har uppenbarligen lovat Hera att aldrig skada dem som är medlemmar i gruppen. Lilith lyckades charma henne ganska rejält med Engender Love samt Instant Hypnosis vilket verkar ha gett henne ett sorts hathämndbegeär emot Lilith.

Hon behärskar det urvatten som födde Vritra och hon hade förmågan att skapa 6 extra armar som hon kan slåss med.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.