Tide of Thunder Wiki
Advertisement

Beskrivning

Darholm är en sydlig stad som ligger på gränsen till Vita skogen i västra delen av Drunok.

Staden är den enda Drunokiska stad som fortfarande är fri ifrån Jargiernas förtryck. Staden har två gånger försökt att tas av små jargiska styrkor, men båda gångerna så har Hertigen av staden vilselett Jargierna och lyckats få bort deras intresse ifrån staden.

Staden

Staden är har ett antal intressanta platser som man kan besöka. De större delarna sköts utav uppdelad i lite drygt 4 delar som alla sköts utav varsin överman som i sin tur står under Jarlen.

Gårdarna

De åkrar som ligger utanför staden är i sig en del av staden. De drivs av de bönder som finns utanför staden i de flera gårdarna. Övermannen av bönderna är också den som sköter det mesta av skatteintänkterna. Detta har gjort Övermannen till en av de mest ogillade männen i hela byn, trots att denne har en hel del makt.

Om man räknar in befolkningen i gårdarna till stadens befolkningsmängd så får man upp befolkningsmängden till ungefär 1100 personer.

Torget

Så gott som all handel i staden sker via det torg som ligger utanför rådhuset. Även om handeln inte är så stor, så sker det tillräckligt mycket handel för att utöka stadens kassa. De stadsvakter som finns i staden har också sitt högkvarter här. De är lite drygt 8 till antalet som är heltidsanställda, men de kan bli uppemot 24 man vid inkallning. Om alla vapenföra män i staden skulle gå ut för att försvara staden så kan de uppkalla ungefär 250 man.

Historia

Staden är lite yngre än 300 år och grundades utav en okänd familj som hade bondgård där i ett flertal år som sedan växte upp till en liten storgård där många av traktens beslut togs. Denne familj blev sedmera utvalda till Jarlar av området, av vilken ätt sedan Hertig Palan av Darholm blev född i.

Staden har också en oerhört patriotisk stolthet i formen av en staty som har stått där sedan det senaste stora kriget mellan Jargien och Drunok. Denna staty är numera en samlingspunkt för många milismän som försöker att slå tillbaka emot Jargierna. Detta har gjort staden till ett eventuellt strategiskt mål för ett nytt anfall, men först ska Jargierna förskannsa sig i norr.

Slaget om Darholm

Den 25 oktober 2971 så började Jargierna marschera emot Darholm. Försvaret av staden sköttes av Furste Almund av Silverskölden, som tillsammans med bl.a. Riddare Igor Wiltman slog tillbaka trupperna. Jargierna led ett hundratal förluster, vilket var snäppet mindre än upprorsmännen.

Staden evakuerades innan slaget, vilket har lett till att den nuvarande befolkningsmängden är lite mindre än 100 personer.

Ekonomi

Staden har mest klarat sig tack vare den handel och det lilla jordbruk som invånarna genomför. Ett visst fiske föresgår också i de två småfloder som den stora floden.

Det föresgår egentligen ingen direkt storhandel i staden då det inte produceras tillräckligt i staden för någon direkt export. Även om import av t.ex. viner förekommer så är det bara de rika i staden som faktiskt importerar något utöver det som byn inte producerar själv (vin och kryddor).

Befolkning

Befolkningen i Darholm är ganska praktiskt lagda och har egentligen inte mycker till övers för religös tro som leder till galenskap. Detta har framförallt blivit starkare sedan Jargierna anföll. De flesta Darholmer har därför Låg tro, men hög Heder.

De mesta av invånarna i staden är bönder, men det finns också ett ganska stort glasblåseri. Än så länge så exporteras inte glaset, men det kan komma att bli en framtida exportvara då det ständigt byggs ut. De flesta i Darholm äger glas som de kan dricka ur vardagligen, men en stor del av befolkningen har nu också börjat införskaffa sig fina glasfönster till sina hus.

Karaktärsdrag

Lojalitet och Heder är höga för Darhomlmer. I gengäld så är deras generositet låg. De flesta har inte mycket mer än det de behöver.

Viktiga personer

Det finns en rad viktiga personer i byn som mer eller mindre styr de andras åsikter i byn. Dessa listas nedan

Hertig Palan av Darholm

Huvudartikel: Hertig Palan av Darholm Hertigen av byn och en av de för tillfället mäktigaste männen i hela drunok då han är en av de få hertigar som fortfarande styr över sitt område.

Skogg Enöga

Huvudartikel: Skogg Enöga

En av de mer upproriska invånarna i Staden. Han är allmänt ogillad av kvinnorna i staden, inte pga. hans utseende, utan för hans åsikter.

Enar Handfast

Ägaren och grundläggaren av det stora glasbruk som finns i staden. Enar är en praktisk man i 60 års åldern som tjänade nog med pengar genom sin handel med Caserion så att han kunde grunda glasbruket som en hobby. Den har dock förvånande nog börjat gå med vinst och han funderar på att låta sina barnbarn ta över skötandet av den för att kunna utöka produktionen.

Jordumn Handfast

Sonen till Enar och en av de rikaste bönderna i trakten. Trots detta så ligger fadern och sonen i fejd med varandra över ett antal futtiga principer som båda bestämt vägrar ändra på. Detta kallas för "Den fasta fejden" av de som bor i staden och många skrockar över deras försök att undvika varandra.

Jordumn vill absolut inte ha ett krig emot Jargien, eftersom det skadar hans skörd, utan han vill hellre ha fred med dem så han kan fortsätta leva ett lugnt liv. Skulle man dock kunna övertyga honom att hans skörd var säker, skulle han kunna donera mycket silver till en krigskassa.

Resurser

Det finns gott om material att tillverka glasföremål av runt omkring i trakten.

Det finns också gott om trä, odlingsbar mark och fisk i floden.

Darholm (Drunok)
Population: Ungefär 600
Raser: 98% Vanar, 1% Roghan 1% övriga
Handelsvägar: 10% Arlon, 90% Konderh
Viktiga Personer: Hertig Palan av Darholm
Advertisement