FANDOM


När Leon kom i kontakt med gruppen så bestod de av:

  • Völund, en Scion of Baldr som då christian mötte först av alla (legend 3, Charisma 5 (2), Appearance 3)
  • Fillipus Paris. Aphrodites son som specialiserat sig på manipulation (Legend 2, Manipulation 5 (1), Appearance 2)
  • Cassopeia Paris, Fillipus suster och en mycket vacker ung kvinna (Legend 3, Stamina 5 (2), Appearance 4 (2))
  • Theia Helen, Artemis adopterade dotter och även älskarinna (Legend 5, Stamina 4 (2), Appearance 6 (4))
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.