FANDOM


RemovedRedigera

Attack of ForceRedigera

Requirement: Pressure Control, Demigod

Action: Attack

Cost: 1 or 3 Legend

While scions with Pressure Control can strike at distant foes, Scions with this knack can do so much more. When spending 1 legend, the Scion can strike at any foe which he can see, regardless of distance and when spending 3 legend, the benefit lasts for an entire scene and he can thus strike at any foe he like with his full epic strength through any distance.

Crash CourseRedigera

Rank: Hero
Prerequisites: Intelligence 3
Cost: 1 Legend + 1 Willpower
Action: Misc
Learning something is difficult, but not so for a Scion who can take a crash course in any ability. If he pays the cost for the knack and spends a miscellaneous action watching someone, he will use that character's dots in the ability instead of his own for the remainder of the scene. Thus, if he watched Ares fight, he can use Ares dot's in Melee or Brawl, but he can't use the epic dexterity or Arete of ares. This also becomes true for any apparatus that said observer uses. If the Scion watches his target operate a complex computer, the Scion can do so with the same skill as the observed did for the remainder of the Scene.


Suggestions: Social easeRedigera

kräver social chameleon, du kommer bra överens med en viss typ av varelser, t.ex jättar, andar, en viss pantheon, drakar osv. Varelsern akänner detta på sig och du kommer bli bättre behandlad av varesler från den rasen, med det menas allt från att de inte kommer anfalla oprovocerat bara för att du är där till att du blir bjuden att dela måltider eller något annat med dem...

Hecaton WarriorRedigera

one additional attack at a total of -5 successes (not dice, the dice penalty is counted into this). This enables him to make a total of 3 attacks that action, although this leaves him at a -3 DV penalty for having made that many attacks.

Unedited suggestionsRedigera

Förslag: COME WITH ME IF YOU WANT TO LIVE, kräver charmer, kostar 2 legend points att aktivera när du aktiverar knacken så kommer den personen som du anvönder den mot att automatiskt lita på att du vill dens bästa och kommer att följa med dig vart du vill. Dödliga för göra ett motståndsslag med willpower svårigheten för slaget är din legend antal successes som krävs är din epic charisma. Scions och andra övernaturliga varelser gör motståndslaget med willpower + integrity + legend. Om du lyckas trollbinda någon så bryts inte bandet mellen er förrän efter successes antal dagar

Förslag: Second chance(Stamina)Legend 9-12, med den här knacken så kan du om du dör, skjuta upp döden några ögonblick för att ge dina kamrater en chans att föra dig tillbaka till livet. Den fungerar som så att när du dör så kan du välja att spendera alla dina kvarvarande LPs för att skjuta upp döden i Legend+Epic stamina antal ticks så att dina vänner kan få en chans att hela dig.

Förslag: Nobody could have survived that(Stamina), När man går ner utan att dö, bashing till incapacitated, så ligger man där bara avsvimmad men om du använder den här knacken så ser det ut som du är död för alla som tittar på dig, användandet kostar 1 LP och det krävs att motståndaren har epic perception för att ha en chans att upptäcka att du fortfarande lever. Om motståndaren har epic perception så blir det ett motståndsslag mellan dig och honom, han slår perception+awareness och du slår stamina+prescence.

Förslag: I'm like a silk worm(Stamina), Med den här knacken så kan in scion aktivera ett väldigt stark fermon utsönring från sin kropp, han/hon kan för 2LP lägga till sin epic stamina till alla appearence slag för en scen.

Förslag: Extraordinär Lingvist(Intelligence)Fast learner, Att lära sig ett nytt språk tar tid även om man är snabblärd, med den här knacken kan din scion lära sig ett nytt språk genom att bara befinna sig i närheten av varelser som talar det, om man exponerar sig för språket i fråga under en veckas tid så har man lärt sig språket.

Förslag: Extended senses(perception) L5+, När man lämnar sin mänsklighet bakom sig så får man tillgång till nya sätt att uppleva världen, med den här knacken så kan man utöka ett av sinna fem sinnen till något som överskrider en människas gränser, för vem har inte villjat se lika bra som en hök eller höra lika bra som en ...? ja ni förstår poängen. För 2 LP så kan man dubbla ett av sina sinnens gränser. Genom att spendera ytterligare 2LP så tredubblar man gränsen osv.

Förslag: Tremor sense(perception) L5+, Hur många gånger skulle man inte ha villjat känna på sig när någon närmade sig? Med den här knacken kan di scion känna av vibrationerna i marken när någon närmar sig. Man kan känna av vibrationer så långt som 2*Legend utan att betala en Lp och den är alltid på, om man däremot betalar en Lp så känner man av vibrationer legend^2 under en scen.

Förslag: Fast crafter(intelligence)L5+, Att framställa föremål vare sig det är ett vapen eller en tavla tar tid, speciellt om man vill få det bra därför så kan det vara skönt att kunna snabba på processen utan att det blir ett fuskbygge. Med den här knacken så kan du för 3Lp halvera tiden det tar för dig att framställa ditt föremål.

Förslag: Don't do as I say(Manipulation)Req:overt order; Genom att be någon eller ge någon order att göra något på ett visst sätt så kommer du få individen att motarbeta det du just har sagt för att individen vill känna sig fri att göra vad den vill, individen kommer att göra den exakta motsatsen mot vad du just sa, något som manipulatören vet om. Man spenderar 2LP ger någon en order eller er dem göra något som de verkligen inte vill göra genom ett manipulation+presence slag, antalet lyckade slag gör att personen ifråga kommer genomföra sin aktivitet i successes rundor, detta kan inte användas i strid.

Förslag: All eyes on you(Appearence)Req:5 dots i den ability du associerar till knacken; När du aktiverar den här knacken kommer du känna dig som om alla tittar på dig och utvärderar dig, men det gör ingenting eftersom du vet att du kommer genomföra din grej med glans och detta bara höjer din färdighet till nya nivåer. Genom att spendera 2X LP så får du i din nästa handling lägga till X antal tärningar på ditt nästa slag.

Untouchable OpponentRedigera

Rank: Hero
Type: Combat
Requirements: None
Action: Misc
Adds Epic Dex Dots till Dodge DV, not full epic dex bonuses.

Working On Redigera

Sweeping Blow (Demigod)Redigera

Requirement: None
Action: Attack+4 ticks
Cost: 5 Legend per target

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.