FANDOM


Dwarf 1a

DvärgarRedigera

Dvärgarna är en stoisk ras som behärskar de djupaste djupen inne i bergen. De är dock inte så vanliga utanför det och det är få i Jantalas som kan ha skruttit med att ha sett er än en handfull dvärgar i hela stidd liv.

HistoriaRedigera

Om man ska tro de egna krönikorna som skrevs, är dvärgarna den i särklass äldsta nu levande rasen. Enligt de [i]Äldstes Krönika[/i] så skapades dvärgarna redan då det Gamla Folket var ungt och befolkade världen. Här är dock krönikan oenig med vad som faktiskt händer. Bråtstycken i den hänvisar till stridigheter mellan dem och de gamla folket, medan andra stycken hänvisar till en mycket vacker samlevnad. Man vet dock att någon gång innan det gamla folket försvann, skrivs det plötlsigt inget i krönikan. Nästa datum verkar väldigt förvirrande och har inget med det gamla att göra. Därför tror man att dvärgarna lades i sömn av gudarna för att de skulle kunna göra om världen utan att några av de intelligenta raserna lade sig i. De flesta dvärgar lever i runt 300 till 500 år innan de dör av ålder. De prisar sina skägg och rakar sig aldrig ifall de inte måste. En dvärgs heder ligger i hans skägg och hans vapen som det sägs.

Dvärgarna dyrkar sedan begynnelsen guden Vhor, även kallad Bergets fader. Enligt dvärgarna skapade Vhor urberget och det fundament som världen vilar på. Han skapade sedan de berg som vilar på detta fundament för att till sist skapa dvärgarna. Vhor skapade också andra raser, men han älskade dvärgarna högst och gav dem deras magiska gåvor. Detta gjorde de andra raserna avundsjuka och därför lever dvärgarna så avlägset i deras underjordiska riken där ingen kan nå dem. De få dvärar som äventyrar utanför deras riken är antingen utstötta eller visionärer som inte är lika misstänksamma som de andra dvärgarna. I sällsynta fall är det även så att de är ute efter att lära sig de hemligheter som de andra raserna hållt ifrån dem sedan begynnelsen. Bland annat alvernas metod att smida månsilver.

RelationerRedigera

Dvärgarna har en mycket isolerande politik och deras konservativa åsikter leder oftast till en kylig inställning emot andra raser. Änn värre var det förr i tiden, runt ättekrigen, då dvärgarna fortfarande levde så isolerat att de få gånger de kom ut för att handla var det så gott som enbart för att handelsmannen blivit straffad med att inte få bedriva handel i fästet. Numera så har dvärgarna kyliga relationer med alla de andra raserna, förutom människorna. Ingen riktigt vet om det var människornas villighet att köpa varor och beställingsarbeten av dvärgarna eller om det var deras envishet eller tur som fick dvärgarna att börja gilla dem, men dvärgarna underhåller relationerna med människorna till alla pris. Även om det innebär en liten förlust i vinsten (vilket får de flesta dvärgar att andas lugnt och räkna till 10).

FörmågorRedigera

En dvärg får Runkraft även om de inte är magiker. Denna kraft får bara användas till vapen, rustningar och ringar samt amuletter. Dvärgar är väldigt kunniga smeder och har stora kunskaper om sten och metaller, även om de inte är skolade i det. En dvärg får på nivå 1 välja en av följande förmågor: [i]Skapa magiskt vapen eller rustning, Skapa förtrollat föremål*, Skapa magisk ring[/i]. De räknas som en magiker av samma nivå som de själva när de skapar ett föremål av denna typ. En dvärg räknas som om den vore 1 nivåer högre än vad han är. Detta eftersom dvärgar besitter magiska förmågor som gör dem sällsynt mäktiga.

  • Med förtrollat föremål menas föremål som inte är vapen, rusntingar, sköldar, ringar, stavar eller drycker[/size]