Tide of Thunder Wiki
Advertisement

Innehåll

Research

Nick

Resarch (h): 52
Skicklighet, Värdesätta, Eld, Salamanderns sanna namn

Rikard

Resarch: 77 h
Blända, Fördröja, Implosion, Tystnad, Regenerera

Erica

Resarch: 43 h
Undervisning: 0 h Alstra Biotropi

Jocke

Resarch: -25 h

Nick

28/14*2 magnituder

Stil

Ador kastar sin magi genom att offra sitt blod. Detta ger honom 2 poäng smärta och 3 poäng blödningstakt för varje besvärjelse han kastar. Använder han denna stil blir den färdighet markerad med * en nivå lättare. Använder han den inte blir det en nivå svårare.

Besvärjelser

Den Pinande Smärtan [2]

Färdigheter: Alstra 2 Psykotropi (Ob2T6*), Besvärjelse (Ob2T6)
Tidsåtgång: 1 rundor
Varaktighet: Momentan
Räckvidd: Avstånd (30 m)
Effekt: Orsakar omedelbart målet Ob2T6 poäng smärta.

Det Kvicka Bindandet [2]

Färdigheter: Alstra Pyrotropi (Ob3T6), Transformera (Ob3T6*)1, Besvärjelse (Ob2T6)
Tidsåtgång: 2 (1+1+1=3)rundor
Varaktighet: Provisorisk
Räckvidd: Avstånd
Effekt: Oskadliggör en demon av rang två eller lägre
1) Transformera 3 Pyro till 2 Semo

Den Främmandes Skriftens Läsning [3]

Färdigheter: Alstra Psykotropi (Ob4T6), Transformera (Ob3T6) Besvärjelse (Ob3T6)
Tidsåtgång: 1 runda
Varaktighet: Temporär
Räckvidd: Personlig
Effekt: Under varaktigheten blir målet för besvärjelsen 3 nivåer lättare att läsa. Detta påverkar även kryptering.

Hadrians Vrede [3]

Färdigheter: Alstra 3 Psykotropi (Ob3T6), Transformera (Ob3T6), Besvärjelse (Ob3T6)
Tidsåtgång: 2 rundor
Varaktighet: Temporär
Räckvidd: Avstånd (30 m)
Effekt: Målet får omedelbart +6 i aggression.

Hadrians Kraftstöt [4]

Färdigheter: Alstra 4 Psykotropi (Ob4T6), Besvärjelse (Ob4T6)
Tidsåtgång: 1 Runda
Varaktighet: Momentan
Räckvidd: Avstånd (30 m)
Effekt: Orsakar omedelbart offret Ob4T6 smärta.

Pyrotropisk Medvetslöshet [2]

Färdigheter: Alstra 3 Pyrotropi (Ob3T6*)1, Transformera (Ob3T6)2, Besvärjelse (Ob3T6)3
Tidsåtgång: 1 rundor (1+2+1=4)
Varaktighet: Momentan
Räckvidd: Avstånd (30 m)
Effekt: Offret måste omedelbart göra ett chockslag med +Ob2T6 på svårigheten.
1) Pyrotropisk Hemlighet (-Ob1T6), på 1/2 tid
2) 3 Pyro till 2 Astro
3) Väv effekten 'Chock' till två filament på avstånd, på 1/2 tid

Den Pinande Smärtan [2] (OFORSKAD)

Färdigheter: Alstra 4 Psykotropi (Ob3T6*)1, Besvärjelse (Ob4T6)
Tidsåtgång: 1 rundor
Varaktighet: Momentan
Räckvidd: Avstånd (30 m)
Effekt: Orsakar omedelbart målet Ob4T6 poäng smärta.
1) Stil -Ob1T6

Kvick Demonisk Nedkallning [2]

Färdigheter: Alstra 3 Pyrotropi (Ob3T6), Transformera (Ob3T6*)1, Besvärjelse (Ob2T6)2
Tidsåtgång: 2 rundor (1+1+1)
Varaktighet: Temporär (1+(besvärjelse över 10) minuter)
Räckvidd: Beröring
Effekt: Nedkallar, till det fysiska Mundana, en rang 2 demon som besvärjaren kan se via andeplanet. Demonen får fysisk form och besvärjaren måste omedelbart slå ett PSY slag med samma svårighet som demonens rang för att se hur demonen reagerar.
1) 3 Pyro till 2 Semo
2) Väva effekten 'Nedkalla' med 2 filament

Kraftfull Kropp [3]

Färdigheter: Alstra 3 Pyrotropi (Ob3T6), Transformera (Ob3T6*), Besvärjelse (Ob3T6) Tidsåtgång: 2 rundor
Varaktighet: Temporär
Räckvidd: Personlig
Effekt: +3 Kolumner Trauma, Smärta och Blodförlust under varaktigheten.

Smärtokänslighet [4]

Färdigheter: Alstra 4 Pyrotropi (Ob4T6), Transformera (Ob3T6*), Besvärjelse (Ob4T6)
Tidsåtgång: 2 rundor
Varaktighet: Temporär
Räckvidd: Beröring
Effekt: Bedövar omedelbart målet och minskar dess smärtmodifikation med -Ob2T6. Besvärjelsen orsakar också 4 Trauma. När effekten slutar verka tar den besvärjade Ob2T6 smärta och 4 trauma till. *Minskad med en nivå pga. stil.

Adors Kvickhet [4]

Färdigheter: Alstra 4 Kronotropi (Ob3T6*), Besvärjelse (Ob4T6)
Tidsåtgång: 1 runda
Varaktighet: Temporär
Räckvidd: Personlig
Effekt: Alla Parera, Undvika och Blockera blir 2 nivåer lättare mot närstridsanfall.

Ritualer

Rodas alternativa Utseende [4]

Färdigheter: Alstra 3 Selenotropi (Ob3T6)1, Alstra 2 Pyrotropi (Ob3T6)2, Transformera (Ob3T6)1, Transformera (Ob3T6)1, Ritual (Ob2T6)2Ritual(Ob2T6)3
Tidsåtgång: 2 timmar
Varaktighet: Provisorisk
Räckvidd: Personlig
Effekt: När denna besvärjelse kastas antar Ador ett annat utseende. Han ser ut som en man vid namn Roda
1) Alstra 3 Seleno
2) Alstra 2 pyro på 1/2 tid
3) 3 seleno till 2 skoto
4) 2 pyro till 2 atax på 1/2 tid
5) Väva effekt 'Ändra utseende' 2 på 1/2 tid
6) Väva effekt 'provisorera' 2 på 1/2 tid

Tungstenslegering++ [6]

Färdigheter: Alstra 4 Pyrotropi (Ob2T6)1, Alstra 4 Psykotropi (Ob2T6)2, Transformera 4 (Ob2T6)3, Transformera 4 (Ob2T6)4, Ritual (Ob2T6*)5
Ritual (Ob2T6)6
Tidsåtgång: 12 timmar
Varaktighet: Provisorisk
Räckvidd: Beröring
Effekt: Ritualen utförs runt en stor eld som tänds i ett bronskärl. Vapnet stöps sedan i elden och delar av bronsen, som smälts av den starka elden, gjuter sig runt vapnet. Allt detta sker samtidigt som ritualisten mässar den urgamla rimtexten för 'Elddopet', som är en gammal Colonisk vers om hur eld döper och skyddar.. Elden Ökar Krosskadan hos ett berört krossvapen med +Ob4T6.
1) x4 tid
2) x4 tid
3) x4 tid transformera 4 Pyro till 4 Geo
4) x4 tid transformera 4 Psyko till 4 Nomo
5) x4 tid väva effekten "Krossa"
6) x4 tid väva effekten "Provisorera"

Blodspillan [6]

Färdigheter: Alstra 4 Pyrotropi (Ob2T6)1, Alstra 4 Psykotropi (Ob2T6)2, Transformera 4 (Ob2T6)3, Transformera 4 (Ob2T6)4, Ritual (Ob2T6)5
Ritual (Ob2T6)6
Tidsåtgång: 12 timmar
Varaktighet: Provisorisk
Räckvidd: Beröring
Effekt: Ritualen utförs runt en stor eld som tänds i ett bronskärl. Vapnet stöps sedan i elden och delar av bronsen, som smälts av den starka elden, gjuter sig runt vapnet. Allt detta sker samtidigt som ritualisten mässar den urgamla rimtexten för 'Elddopet', som är en gammal Colonisk vers om hur eld döper och skyddar.. Elden Ökar Stickskadan hos ett berört krossvapen med +Ob4T6.
1) x4 tid
2) x4 tid
3) x4 tid transformera 4 Pyro till 4 Geo
4) x4 tid transformera 4 Psyko till 4 Nomo
5) x4 tid väva effekten "Sticka"
6) x4 tid väva effekten "Provisorera"

Tungstenslegering [6]

Färdigheter: Alstra 3 Pyrotropi (Ob3T6), Alstra 3 Psykotropi (Ob3T6), Transformera 3 (Ob3T6)1, Transformera 3 (Ob3T6)2, Ritual (Ob3T6*)3
Ritual (Ob3T6)4
Tidsåtgång: 5 timmar
Varaktighet: Provisorisk
Räckvidd: Beröring
Effekt: Ritualen utförs runt en stor eld som tänds i ett bronskärl. Vapnet stöps sedan i elden och delar av bronsen, som smälts av den starka elden, gjuter sig runt vapnet. Allt detta sker samtidigt som ritualisten mässar den urgamla rimtexten för 'Elddopet', som är en gammal Colonisk vers om hur eld döper och skyddar.. Elden Ökar Krosskadan hos ett berört krossvapen med +Ob3T6.
1) x2 tid, transformera 3 Pyro till 3 Geo
2) x2 tid, transformera 3 Psyko till 3 Nomo
3) x2 tid, väva effekten "Krossa"
4) x2 tid, väva effekten "Provisorera"

Hadrians diaboliska nedkallning [12]

Färdigheter: Alstra 4 Pyrotropi (Ob2T6)1, Alstra 4 Psykotropi (Ob2T6)2, Alstra 4 Semotropi (Ob2T6)3, Transformera (Ob2T6)4, Transformera (Ob2T6)5, Ritual (Ob2T6*)6, Ritual (Ob1T6)7, Ritual (Ob1T6)8,

Tidsåtgång: 16 timmar (4+4+4+4+4+4+4+4)
Varaktighet: Provisorisk
Räckvidd: Beröring
Effekt: Ritualen, en obscen förvridning av det som kan kallas för Ritualmagi, begynnes med att ett enormt bronskäl fyllt av olja fattar eld genom de magiska energierna som samlas i det. Därefter leder ritualmästaren sig själv och andars röster i kör medan denne skär halsen av en besjälad varelse som offras till demonen för att locka den att komma till det fysiska planet. Tecken ristas i luften utav eld som tycks sväva och tecknen ristar ut demonens namn och till sist, när magikern utstöter demonens sanna namn i ett gutturalt vrål, åkallas en rang 4 demon ifrån andeplanet.

För att denna besvärjelse ska fungera måste ritualisten känna till demonens sanna namn, samt att magikern också måste offra en besjälad varelse som demonen får sluka.

Ritualen utvecklades av Princepini Adors mästare, Hadrian den Ärlige för att fungera som en effektiv nedkallnings ritual. Enligt honom har han aldrig använt den och vem skulle tvivla på en man med tilltalsnamnet 'den ärlige'?
1) x4 tid, 2) x4 tid, 3) x4 tid, 4) x4 tid, 4 Pyro till 4 Semo, 5) x4 tid, 4 Psyko till 4 Ikono, 6) x4 tid, Väva 'Provisorera' med 4 filament, 7) x4 tid, Väva 'Identifiera' med 4 filament, kräver ett offer av en besjälad varlese 8) Väva 'Nedkalla' med 4 filament, kräver demonens sanna namn (-Ob3T6),

Jocke

Magnituder

40/50

Besvärjelser

Magisk Skrift, Osynlighet, Läsa Främmande Skrift

Den Kvicka Medvetslösheten [1]

Även Känd som: "Aj som FAN"
Färdigheter: Alstra Kronotropi (Ob2T6)1, Transformera (Ob3T6)2, Besvärjelse (Ob2T6)3
Tidsåtgång: 1 Rundor
Varaktighet: Momentan
Räckvidd: Beröring
Effekt: Målet för besvärjelsen måste omedelbart göra ett chockslag med +Ob1T6 på svårigheten.
1) 1/2 x Tid
2) Transformera 3 Krono till 2 Foto
3) 1/2 x Tid, väva effekten Chock

Åskhammaren - Katsani Ardari [2]

Även Känd som: Åskhammare
Färdigheter: Alstra Kronotropi (Ob3T6), Transformera (Ob3T6)1, Besvärjelse (Ob2T6)2
Tidsåtgång: 2 Rundor (3)
Varaktighet: Momentan
Räckvidd: Avstånd (30m)
Effekt: Målet tar omedelbart Ob2T6 Trauma, Ob2T6 smärta precis som för Rikards blixt. 1) Transformera 3 Krono till 2 Foto
2) Väva effekten blixt till 2 filament

Bländande Blixten [2]

Färdigheter: Alstra Kronotropi (Ob3T6), Transformera (Ob3T6)1, Besvärjelse (Ob2T6)2
Tidsåtgång: 2 Rundor (3)
Varaktighet: Momentan
Räckvidd: Avstånd (30m)
Effekt: Målet för besvärjelsen tar omedelbart 2 poäng smärta och får +Ob2T6 på alla handlingar som har med syn att göra under första rundan och +Ob1T6 under andra rundan. Därefter är effekten borta.
1) Transformera 3 Krono till 2 Foto
2) Väva effekten Blända

Den Döljande manteln [2]

Färdigheter: Alstra Kronotropi (Ob3T6), Transformera (Ob3T6)1, Besvärjelse (Ob2T6)2
Tidsåtgång: 2 Rundor (3)
Varaktighet: Temporär
Räckvidd: Personlig
Effekt: När magikern lägger besvärjelsen på sig själv så blir denne momentan osynlig. Det krävs ett svårighetsslag på Ob2T6 emot SYN för att lyckas se magikern.
1) Transformera 3 Krono till 2 Foto
2) Väva effekten Osynlighet med 2 filament

Dimbankens Förtrollning [3]

Färdigheter: Alstra Kronotropi (Ob4T6), Transformera (Ob3T6)1, Besvärjelse (Ob3T6)2
Tidsåtgång: 2 Rundor (3)
Varaktighet: Temporär
Räckvidd: Avstånd (30m)
Effekt: Ett område på 90 meter fylls omedelbart utav en kraftig dimma och med allt som det innebär. I Dimman kan man tycka sig höra Mickes ensamma klagomål på att Sfinxar är brutna om man lyssnar noga.
1) Transformera 4 Krono till 3 Pneu
2) Väva effekten Dimma med 3 filament

Förtidens Åldrande [4]

Färdigheter: Alstra 4 Kronotropi (Ob4T6), Transformera (Ob4T6)2, Transformera (Ob4T6)3 Besvärjelse (Ob3T6)4
Tidsåtgång: 2 Rundor (2+2+2+2)
Varaktighet: Momentan
Räckvidd: Avstånd (30m)
Effekt: Målet för besvärjelsen måste omedelbart göra ett chockslag med +Ob2T6 på svårigheten. Kroppen utsätts för ett kraftigt temporärt åldrande
1) Transformera 2 Krono till 2 Astro
2) Transformera 2 Krono till 2 Atax
3) Väva effekten Avstånd med 2 filament
4) Väva effekten Chock med 2 filament

Tidens Egg - Katsani Ardari [3]

Även Känd som: Tidsklyva
Färdigheter: Alstra Kronotropi (Ob4T6)1, Transformera (Ob3T6)2, Besvärjelse (Ob3T6)3
Tidsåtgång: 2 Rundor (3)
Varaktighet: Temporär
Räckvidd: Beröring
Effekt: Effekten ger ett svärd +Ob3T6 huggskada.
1) Alstra 4 Krono
2) Transformera 4 Krono till 3 Geo
3) Väva effekten "Skärpa" till 3 filament

Den Sanna Alviska Skriften [4]

Färdigheter: Alstra Kronotropi (Ob4T6), Transformera (Ob4T6)1, Transformera (Ob4T6)2,Besvärjelse (Ob2T6)3, Besvärjelse (Ob2T6)4
Tidsåtgång: 3 Rundor (4)
Varaktighet: Provisoriskt
Räckvidd: Beröring
Effekt: När besvärjelsen läggs så skapas ett Carteblanca som gör att en skriftrulle kan lagra en besvärjelse av magnitud 2.
1) Transformera 2 Krono till 2 Atax
2) Transofmera 2 Krono till 2 Semo
3) Väva effekten Provisorera med 2 filament
4) Väva effekten Magisk Skrift med 2 filament

Ritualer

Kända Effekter

  • Förtrolla [6]

Den återställande reparerande återställarens beröring [x]

Även Känd Som: Den vassa tungan
Färdigheter: Alstra 5 Kronotropi (-6)1, Transformera (5 till 4) (+0)2, Ritual (-3)3
Tidsåtgång: 1,5 timmar (1+1+1)
Varaktighet: Permanent
Räckvidd: Beröring
Ritualen reparerar omedelbart ett föremål X i brytvärde. Se Reparera för detaljer.
1) Alstra 5 Krono
2) 5 Krono till Nomo
3) Väva effekten "Reparera" till 4 filament


Den främmande Skriftens [3]

Även Känd Som: Okända
Färdigheter: Alstra Kronotropi (Ob2T6)1, Transformera (Ob2T6)2, Ritual (Ob1T6)3
Tidsåtgång: 4 timmar (4+2+2=8)
Varaktighet: Temporär
Räckvidd: Beröring
Effekt: När ritualen genomförs så hälls smält silver över sidan som omedelbart översätter 4 meningar. 1) x4 Tid (-Ob2T6)
2) x2 Tid, 4 Krono till Semo
4) x2 Tid, Väva effekten "Läsa Främmande Skrift", måste hälla smält silver över texten till ett värde av 200 silver (-Ob1T6)

Kronotropiskt Svärd[6]

Även Känd Som: Den vassa tungan
Färdigheter: Alstra Kronotropi (+0)1, Transformera (+0)2, Transformera (+0)3 Ritual (+3)4, Ritual (+3)5
Tidsåtgång: 8 timmar (8+2+2+2+2)
Varaktighet: Provisorisk
Räckvidd: Beröring
Ritualen lägger omedelbart till Ob1T6+2 Hugg skada på ett valfritt föremål.
1) x8 Tid (-Ob3T6)
2) x2 Tid, 3 Krono till Atax
3) x2 Tid, 3 Krono till Geo
4) x2 Tid, Väva effekten "Provisorera" till 3 filament
4) x2 Tid, Väva effekten "Skärpa" till 3 filament


Kronotropiskt Svärd[6]

Även Känd Som: Den vassa tungan
Färdigheter: Alstra Kronotropi (+0)1, Transformera (+0)2, Ritual (-6)3
Tidsåtgång: 11 timmar (4+2+16)
Varaktighet: Temporär (80 h)
Räckvidd: Beröring
Ritualen lägger omedelbart till Ob2T6+2 Hugg skada på ett valfritt föremål.
1) x4 Tid, Alstra 5 Krono
2) x2 Tid, 6 Krono till Geo
3) x4 Tid, Väva effekten "Skärpa" till 6 filament

Den Slutgiltiga Lösningen [8]

Även Känd Som: Martaris slägga
Färdigheter: Alstra Kronotropi (Ob4T6)1, Alstra Nomotropi (Ob3T6)2,Alstra Ataxtropi (Ob3T6)3 Transformera (Ob2T6)4, Transformera (Ob3T6)5 Ritual (Ob3T6)6, Ritual (Ob2T6)7, Ritual (Ob2T6)9
Tidsåtgång: 24,5 timmar
Varaktighet: Momentan
Räckvidd: Avstånd (1920 m)
Ritualen, då den slutförs, slungar en massiv blixt från himmelen emot målet för Ritualen. För att kunna lägga ritualen behöver man ha en del av offret, t.ex. ett hårstrå, lite blod eller dylikt. Målet för ritualen tar Ob8T6 Trauma och Ob8T6 smärta. Målet tar -5 för vaderat tyg och -10 för härdat läder och läder. Målet måste sedan först göra ett Dödslag med +Ob2T6 svårighet och sedan som normalt, ett vanlig dödslag.
1) x16 tid, Alstra 9 Kronotropi
2) x8 Tid, Alstra 6 Nomotropi
3) x8 Tid, Alstra 7 Ataxtrpiska
4) x2 Tid, 3 Atax till 2 Nekro
5) x4 Tid, Transformera 9 Krono till 8 Fototropi
6) x8 Tid, Väva Effekten Blixt med 8 filament och 6 filament för förenkling, x32 avstånd
7) Väva Effekten Beröring till 2 filament
8) Väva Effekten Avstånd till 2 filament
9) Väva Effekten Döda till 2 filament<br

Alkemiska Processer

Transmutering (Mercurium) [3]

Transmutering (Metallum) [3]

Destillering [1]

Permanenting [2]

Kongelering [3]

En process som gör filament till fysisk form

färdigheter*: Alkemi (Ob5T6, utan preparat, Ob3T6 med preparat)

Tidsåtgång: 36 timmar

Matrial: 3 pund spindlar (225), 3 pund päls (45 silver), 36 stop fett (108 silver), 3 lispund kork (270 silver), 3 kvartar svavelsyura (150 silver), 3 pund läder (30 silver), 3 lispund kol (54 silver), 3 pund Alruna (60 silver), 3 pund stormhat (36 silver)

Kostnad: 0 silver (utan preparat), 650 silver (med preparat)

Effekt: Gör att en Cizpa blir oförstörbar

Under Development

Den Dolda Viloplatsen [4] - Gruppritual

Färdigheter: (1,1) Alstra Kronotropi (-3)1, (2,1) Alstra Skototropi (+0)2, (1,2) Transformering (+0)3, (1,2) Ritual (-3) 5 (1,3) Ritual (-3) 4
Tidsåtgång: 2h
Varaktighet: Provisorisk
Räckvidd: Beröring
Effekt: När denna ritual utförs på en plats så fylls platsen av ett övernaturligt dunkel som inte minskar synligheten av lägret för de som är där när ritualen utförs, men alla andra har +Ob2T6 på att finna eller ens se lägret
1) Alstra 3 Krono
2) Alstra 2 Skoto
3) Transformera 3 Krono till 2 Atax
4) Väva Dölja [2] med 4 meter radie, x2 tid
5) Väva Provisorera [2 med 4 meter radie], x2 tid

Den Dolda Viloplatsen [4] - Gruppritual

Färdigheter: (1,1) Alstra Kronotropi (-3)1, (2,1) Alstra Skototropi (+0)2, (1,2) Transformering (+0)3, (1,2) Ritual (-3) 5 (1,3) Ritual (-3) 4, Tidsåtgång: 2h
Varaktighet: Provisorisk
Räckvidd: Beröring
Effekt: När denna ritual utförs på en plats så fylls platsen av ett övernaturligt dunkel som inte minskar synligheten av lägret för de som är där när ritualen utförs, men alla andra har +Ob2T6 på att finna eller ens se lägret
1) Alstra 3 Krono
2) Alstra 2 Skoto
3) Transformera 3 Krono till 2 Atax
4) Väva Dölja [2] med 4 meter radie, x2 tid
5) Väva Provisorera [2 med 4 meter radie], x2 tid

Rikard

20/13*2 Magnituder

Besvärjelse

Blixt [2*]

Även Känd Som: Teshena
Färdigheter: Alstra Fototropi (Ob2T6)1, Besvärjelse (Ob2T6)1
Tidsåtgång: 1 Rundor (2)
Varaktighet: Momentan
Räckvidd: Avstånd (30m)
Effekt: Målet tar Ob2T6 Trauma och Ob2T6 Smärta, men om målet bär mjukt pansar reduceras smärta och Trauma med 5. Hårt eller mjukt läderpansar minskar det med hela 10.

Tenevs osårbarhet [2]

Färdigheter: Alstra Biotropi (Ob3T6), Besvärjelse (Ob3T6)
Tidsåtgång: 1 Runda (2)
Varaktighet: Temporär
Räckvidd: Personlig
Under varaktigheten minskar tenev känslighet mot extraksador. Risken för extraskador minskar med 3 under varaktigheten.

Den slutgiltiga Tystnaden [2]

Även Känd Som: Lorania Ecrana
Färdigheter: Alstra Nomotropi (Ob2T6), Besvärjelse (Ob2T6)
Tidsåtgång: 1 rundor (2 handlingar)
Varaktighet: 1+(besvärjelse över 10) min
Räckvidd: Avstånd (30 m)
Effekt: Offret för besvärjelsen får omedelbart +Ob2T6 i svårighet på alla HÖR slag.

Svart Mörker [2]

Även Känd Som: Treni Vai'a!
Färdigheter: Alstra 2 Skototropi (Ob2T6), Besvärjelse (Ob2T6)3
Tidsåtgång: 1 runda (1+1)
Varaktighet: 1+(besvärjelse över 10) min
Räckvidd: Avstånd (30 m, 4 m radie)
Effekt: Magikern tar det mörker som finns runt omkring honom och koncentrerar det. Genom en enorm viljestyrka så kollapsar därmed allt ljus ut ur ett område som fylls av mörker. Alla som ser in i området eller är i området får -Ob1T6 på alla SYN slag
1) Väva effekten +1 filament för -Ob1T6

Cencalalasai [2]

Även Känd Som: Blodseld
Färdigheter: Alstra Biotropi (Ob2T6), Besvärjelse (Ob2T6)
Tidsåtgång: 1 rundor
Varaktighet: Momentan
Räckvidd: Beröring
Effekt: Magikerns får med sina biotropiska energier blodet att koka vid ytan på målets alla sår. Detta bränner ihop de skadade områden och minskar omedelbart målets blödningstakt med Ob2T6 poäng.

Motmagi [2]

Även Känd: Rowancoron
Färdigheter: Alstra 2 Nomotropi (Ob2T6), Besvärjelse (Ob2T6)
Tidsåtgång: 1 runda (2)
Varaktighet: 1 + (besvärjelse över 10) minuter
Räckvidd: Personlig
Effekt: Alla besvärjelser på magnitud 2 eller mindre som är direkta har ingen effekt på målet

Tenevs Projicering [3]

Även Känd Som:
Färdigheter: Alstra Nektropi (Ob3T6)1, Besvärjelse (Ob3T6)1
Tidsåtgång: 1 Rundor (2)
Varaktighet: Momentan
Räckvidd: Avstånd (30m)
Effekt: Målet tar omedelbart Ob3T6 Trauma då de inför sin inre syn får sitta i Tenevs skor då han knäcker båda knäna.

Tenevs Shuffle [3]

Färdigheter: Alstra Biotropi (Ob3T6), Transformera (Ob4T6), Besvärjelse (Ob3T6)
Tidsåtgång: 2 Rundor (3)
Varaktighet: Temporär
Räckvidd: Beröring
Effekt: Ökar FÖR med +6 för målet för besvärjelsen.

Skyddande Skimmer [3]

Även Känd Som:
Färdigheter: Alstra Fototropi (Ob4T6), Besvärjelse (Ob4T6)2
Tidsåtgång: 1 Rundor (2)
Varaktighet: Temporär
Räckvidd: Personlig
Effekt: Målet omges av ett magiskt skimmer som skyddar denne. Alla närstrids och avståndsanfall emot målet blir två nivåer (+Ob2T6) svårare. Detta gäller också besvärjelser som kräver att man kan sikta, som t.ex. blixt

Teshena Majoris [3]

Färdigheter: Alstra Fototropi (Ob3T6)1, Besvärjelse (Ob3T6)1
Tidsåtgång: 1 Rundor (2)
Varaktighet: Momentan
Räckvidd: Avstånd (30m)
Effekt: Målet tar Ob3T6 Trauma och Ob3T6 Smärta, men om målet bär mjukt pansar reduceras smärta och Trauma med 5. Hårt eller mjukt läderpansar minskar det med hela 10.

Cecona! Cecona! [3]

Även Känd Som: Ljus! Ljus!
Färdigheter: Alstra 2 Fototropi (Ob2T6), Besvärjelse (Ob3T6)1
Tidsåtgång: 1 Rundor (2)
Varaktighet: Temporär (1+(Besvärjelse över 10) min]
Räckvidd: Beröring
Effekt: Lyser upp en Sfär med en radie på 4 meter

Alvisk Läkekonst [3]

Även Känd Som: Bota den mentala sjukdomen, Sluta nu...
Färdigheter: Alstra 3 Biotropi (+0), Besvärjelse (-3)1
Tidsåtgång: 1 Runda (2)
Varaktighet: Provisorisk
Räckvidd: Beröring
1) Väva effekten 'Bota Sjukdom' med 3 filament som Beröring
Målet får omedelbart tre nivåer (-Ob3T6) svårighet på alla Sjukdomsslag.

Det Bländande Ljusskenet [3]

Även Känd Som:
Färdigheter: Alstra 3 Foto (Ob3T6), Besvärjelse (Ob3T6)
Tidsåtgång: 1 Rundor (2)
Varaktighet: Momentan
Räckvidd: Avstånd
Effekt: Bländar motståndaren som får tre nivåer (-Ob3T6) svårare på alla handlingar som har med syn att göra. offret tar också 3 poäng smärta. Svårigheten sjunker med ett per runda.

Torani Kelmon [3]

Även Känd Som: Gyllene Styrka, Den Obrytbara Rustningen
Färdigheter: Alstra 3 Nomotropi (Ob3T6), Besvärjelse (Ob3T6)
Tidsåtgång: 1 Rundor (2)
Varaktighet: Temporär (1+(Besvärjelse över 10) min]
Räckvidd: Beröring
Effekt: Ökar en rustnings pansarvärden med +6/+6/+6 och BRYT med +3.

Den Helande Handen [3]

Även Känd Som:
Färdigheter: Alstra Biotropi (Ob3T6)1, Besvärjelse (Ob3T6)2
Tidsåtgång: 1 Rundor (2)
Varaktighet: Permanent
Räckvidd: Beröring
Effekt: Besvärjelsen helar omedelbart Ob3T6 Trauma på målet
1) Alstra 3 bio 2) Väva effekten Hela Trauma med 3 filament

Smärtstillande Hymn [3]

Även Känd Som:
Färdigheter: Alstra Biotropi (Ob3T6)1, Besvärjelse (Ob3T6)2
Tidsåtgång: 1 Rundor (2)
Varaktighet: Permanent
Räckvidd: Beröring
Effekt: Besvärjelsen helar omedelbart Ob3T6 Smärta på målet
1) Alstra 3 bio 2) Väva effekten Lindra Smärta med 3 filament

Stjärnornas Utvilande Blink [2]

Även Känd Som: Blodsinferno
Färdigheter: Alstra Fototropi (Ob3T6)1, Transformera (Ob3T6)2, Besvärjelse (Ob2T6)3
Tidsåtgång: 2 rundor
Varaktighet: Momentan
Räckvidd: Beröring
Effekt: Målet återställer omedelbart Ob2T6 kryss utmattning

Lite starkare Blodseld [3]

Även Känd Som: en anning starkare Blodseld
Färdigheter: Alstra Biotropi (Ob3T6), Besvärjelse (Ob3T6)
Tidsåtgång: 1 rundor
Varaktighet: Momentan
Räckvidd: Beröring
Effekt: Magikerns får med sina biotropiska energier blodet att koka vid ytan på målets alla sår. Detta bränner ihop de skadade områden och minskar omedelbart målets blödningstakt med Ob3T6 poäng.

Den Dolda Dolken [4]

Även Känd Som: Vani'a Naranek
Färdigheter: Alstra 3 Fototropi (Ob3T6), Besvärjelse (Ob3T6)1
Tidsåtgång: 1 runda (2)
Varaktighet: Temporär (1+(Besvärjelse över 10) min]
Räckvidd: Personlig
Effekt: Alla som försöker se målet för denna besvärjelse måste omedelbart göra ett SYN slag med Ob3T6 svårighet. nedsatt sikt och liknande kan öka svårigheten på detta slag
1) väva effekten 'Osynlighet' med 3 filament

Förstärka Fysik [4]

Färdigheter: Alstra 4 Biotropi (Ob4T6), Besvärjelse (Ob4T6)2
Tidsåtgång: 1 runda (2)
Varaktighet: Temporär (1+(Besvärjelse över 10) min]
Räckvidd: Beröring
Effekt: Målet för effekten får +4 i en valfri grundegenskap under varaktigheten
1) väva effekten 'Öka' med 4 filament

Venets alternativa utseende [4]

Färdigheter: Alstra 4 Skototropi (Ob4T6), Transformera (Ob2T6)1, Besvärjelse (Ob2T6)2Besvärjelse (Ob2T6)3
Tidsåtgång: 2 runda (2)
Varaktighet: Temporär (1+(Besvärjelse över 10) min]
Räckvidd: Personlig
Effekt: När denna besvärjelse kastas antar Tenev ett annat utseende. Han ser ut som en alv vid namn Venet
1) Transformera 2 skoto till 2 atax
2) väva effekten 'Ändra Utseende' med 2 filament
3) väva effekten 'Provisorera' med 2 filament

Pansarets Baneman [4]

Färdigheter: Alstra 4 Fototropi (Ob4T6), Transformera (Ob3T6)1 Besvärjelse (Ob5T6)2
Tidsåtgång: 2 runda (2)
Varaktighet: Temporär (1+(Besvärjelse över 10) min]
Räckvidd: Avstånd (2 meter radie)
Effekt: Alla inom besvärjelsens area får sina pansarvärden minskade med -3/-3/-3. Besvärjelsen särskiljer ej allierade ifrån fiender.
1) Transformera 4 foto till 3 Nekro
2) väva effekten 'Bräcklighet' med 3 filament

En dags Vila [5]

Även Känd Som: faaaan vad skönt!
Färdigheter: Alstra Fototropi (Ob5T6)1, Transformera (Ob3T6)2, Besvärjelse (Ob4T6)3
Tidsåtgång: 2 rundor
Varaktighet: Momentan
Räckvidd: Beröring
Effekt: Målet återställer omedelbart Ob4T6 kryss utmattning på ett mål

Ritualer

Livgivande Ljus [8]

Även Känd Som: Ulian Cecona
Färdigheter: Alstra Biotropi (Ob3T6)1, Alstra Fototropi (Ob3T6)2, Transformera (Ob3T6)3, Ritual (Ob1T6)4, Ritual (Ob1T6)5
Tidsåtgång: 4 Timmar (2+2+2+2)
Varaktighet: Momentan
Räckvidd: Beröring
Effekt: Ritualen genomförs av ritualisten genom att lägga målet i mitten av en cirkel, ristad i marken. Sedan fyller magikern ristningen med ljus ifrån sin egen magiska kraft och detta ljus flätar sedan över målet och syr ihop alla sår och skador. För att ritualen ska fungera måste målet vara villigt och ritualisten måste känna till hela målets namn. När ritualen avslutas så blir ljuset ett med målets kropp, som omedelbart helas Ob4T6 Trauma och Ob4T6 Blodförlust.
1) Alstra 4 bio, x2 Tidsåtgång (-Ob3T6)
2) Alstra 4 foto, x2 Tidsåtgång (-Ob3T6)
3) 4 Foto till 4 Bio, x2 Tidsåtgång
4) Väva effekten "Hela Trauma" (4), måste veta om målets fulla namn, målet måste vara villigt
5) Väva effekten "Blodåterbildning" (4), måste veta om målets fulla namn, målet måste vara villigt

Tenevs Bländande Återställning [8]

Även Känd Som: Ljuset i Ögonen, Tenevs flashning, Tenevs glittrande hud
Färdigheter: Alstra Biotropi (Ob3T6)1, Ritual (Ob3T6)2
Tidsåtgång: 9 Timmar (16+2)
Varaktighet: Momentan
Räckvidd: Beröring
Effekt: Ritualen genomförs av ritualisten genom att lägga målet i mitten av en cirkel, ristad i marken. Sedan fyller magikern ristningen med ljus ifrån sin egen magiska kraft och detta ljus flätar sedan över målet och syr ihop alla sår och skador. För att ritualen ska fungera måste målet vara villigt och ritualisten måste känna till hela målets namn. Det är dessutom en fruktansvärt krävande ritual som orsakar kastaren Ob2T6 Utmattning per handling i ritualen När ritualen avslutas så blir ljuset ett med målets kropp, som omedelbart helas Ob8T6 Trauma.
1) Alstra 6 bio, x8 Tidsåtgång (-Ob3T6), orsakar kastaren Ob2T6 utmattning per handling i ritualen
2) Väva effekten "Hela Trauma" (6), måste veta om målets fulla namn, målet måste vara villigt

Utrustning

Kongelat

4 Pyrotropiska, 5 Skototropi.

Codex

De Tusen Såren [2]

Även Känd Som: Stormpiskan
Färdigheter: Alstra 2 Pneumotropi (Ob3T6)1, Transformera (Ob3T6)2, Besvärjelse (Ob2T6)3
Tidsåtgång: 1 rundor (2 handlingar)
Varaktighet: Momentan
Räckvidd: Avstånd (30 m)
Effekt: Offret för besvärjelsen omges plötsligt av tusentals små skarpa vindar som skär upp sår i dennes hud. Dessa vindar orsakar Ob1t6 blödningstakt.
1) x1/2 tid
2) 2 Pneumo till 1 Nekro
3) x1/2 tid

Snabbhet [2]

Även Känd Som: Stormstegen
Färdigheter: Alstra 3 Pneumotropi (Ob3T6), Transformera (Ob3T6)1, Besvärjelse (Ob2T6)2
Tidsåtgång: 1 rundor (2 handlingar)
Varaktighet: Momentan
Räckvidd: Avstånd (30 m)
Effekt: Målet för bevärjelsen får omedelbart +2 i förflyttning
1) 3 Pneumo till 2 Krono
2)väva snabbhet (2)

Advertisement