FANDOM


GeografiRedigera

Den kända världen är mer eller mindre uppdelad i fem olika områden som separeras av bergskedjor, floder och klimatzoner. Dessa områden är i sin tur uppdelade i mindre områden och regioner som bebos av olika folk, stammar och väsen. AkilaeMap

NordlandetRedigera

Det mest okända området av de fem är nordlandet. Tills för några år sedan så var det knappt någon som färdades norr om de nuvarande Blodsylarnas marker och vargarnas existens var inte en spridd kunskap. Detta förändrades dock med Vinterns Ankomst och sedan dess så har nordlandet börjat utforskas allt mer av handelsmän, schamaner och lärda.

Det mest utmärkande med nordlandet är att det som kallas för nordlandet på kartan egentligen är "Norra Porten", som leder till nordlandet. Denna 'port' flankeras utav två bergskedjor som sträcker sig norrut och väst respektive öst. Dessa bergskedjor är kända för att vara så gott som outforskade, till och med av vargarna.

Kjadh'az (Östra Bergskedjan)Redigera

Den östra bergskedjan har fått sitt namn ifrån Ödlefolkets namn på den iskalla nordanvind som ibland sveper ner över den norra delen av deras land. Denna nordanvind är allmänt hatad då ödlefolket ogillar kyla. Detta har gjort att så gott som inga ödlefolk någonsin sätter sin fot på bergskedjan, men utöver det så är denna bergskedja också hem till några av de märkligaste väsen som finns i de fem länderna. Så gott som ingen växtlighet kan finnas över 500 meters höjd och snön börjar ovanligt tidigt (redan på 700 meters höjd så kan man finna stora lager med snö), vilket i sin tur förser ödlefolkets länder med det vatten som skapar deras kända träskmarker.

Jaken (Västra bergskedjanRedigera

Rävarna gav namn åt Jaken redan långt innan vargarna kom och det är ifrån dess bas de gräver ut den största delen av den koppar som de använder i sin industri. Till skillnad ifrån Kjadh'az, så har den västra bergskedjan ett rikt växtliv och den är relativt lätt bestigen, tills ungefär 1200 meter då topparna börjar bli skarpa och terrängen mycket mer svårframkomlig. Det är även där som underliga varelser håller till, t.ex. de stora stormfåglarna som beryktas kunna lyfta två vuxna rävar och försvinna iväg med dem.

Jaken är också mycket känt då det omtalas i några av ödlefolkets legender som 'stormarnas hem'. Då området är lugnt nästan hela året så är det svårt att förstå varför tills man spenderat vintern i närheten av berget då stormar rasar nästan dagligen. Kanske har ödlefolket någon gång bott i närheten av berget men tvingats undan av stormarna.

De öppna slätternaRedigera

Norr om där kartan slutar så öppnar sig landskapet och blir till ett gigantiskt öppet fält som nästan helt saknar större växtlighet. Det är ifrån detta fält som vargarna ursprungligen kommer och det är här som största delen av vargfolket fortfarande lever. Många av de stamar som lever nomadiskt där har aldrig satt sin fot i de marker som betecknas av kartan.

Så långt norrut man kan komma så övergår de öppna slätterna till isslätterna, där snön ständigt vilar och ingen växtlighet finns. De vargar som lever där är i det närmsta legender och få vargar har ens sett de ständigt vita vargarna.

ÖstlandetRedigera

Mestadels så består östlandet utav ångande djungler som är så pass vildvuxna att de på många platser är så gott som omöjliga att ta sig fram igenom om man inte är van vid den formen av terräng. Ödlefolket har sedan ett drygt tusental år bakåt haft sitt imperium i dessa djungler och de härskar med järnhand över det.

Till den största delen så består östlandet av djungler, träsk och den stora bukt som utgör södra delen av landet. Ett flertal insjöar fyller också ut landet, vilket tillsammans med värmen skapar en extremt fuktig och jobbig miljö. Få andra än ödlefolket överlever här utan hjälp av schamanism eller magi.

Trias BuktenRedigera

Den stora bukt som täcker södra delen av landet är mycket känd för den mängd av giftiga fiskar och ormar som lever i dess vatten. Inte nog med det utan det är också här som ödlefolket odlar de Naaj-plantor som de sedan omvandlar till den mycket giftiga och starkt alkoholhaltiga drycken Najar. Trots att växtlivet är mycket omväxlande och färgglatt så är det ändå buktens vatten som fångar de flesta besökares ögon. Det är så gott som klarblått och får sin färg ifrån de korallrev som växer på dess botten. Ett flertal öar har på sistone formats av de gigantiska och uråldriga korallrev som växer under vattnet.

Urs SjöarRedigera

Omkring den uråldriga staden Ur så ligger ett antal kratersjöar vars ursprung är okänt, men som schamaner tror kommer sig utav en strid mellan ett flertal Stjärnbarn. Detta har de kommit fram till efter det att man hittade ett Stjärnbarns kvarlevor i en av de uttorkade kratrarna och området anses numera nästan heligt (detta är en av de få gånger man sett att ett stjärnbarn verkar kunna dö). Sjöarna används dock mycket för fiske och transport, vilket har gjort att man tummat lite på heligheten för att bidra till en stärkt ekonomi i området.

Sjöarna är mycket djupa och den djupaste sjön har man inte nått botten av ens med magi. Det finns de som tror att sjöarna är en väg ner till underjorden och att där nere vilar de stjärnbarn som inte är ute i världen. Dessa teorier avfärdas dock av schamanerna som hävdar att stjärnbarnen isåfall finns på andeplanet.

SydlandetRedigera

Söder om 'Aions Port', vilket är namnet på den tunga av plattmark som finns mellan de två sydliga bergskedjorna så breder den torra och mycket heta Anu öknen ut sig. Denna öken är känd för sin avsaknad av växtlighet och den otroliga hetta som ibland uppstår längsmed den norra randen av öknen, där varken havets vindar eller bergets vatten kan kyla luften.

Den enda större växtlighet som finns i öknen är vid berget 'Loos' bas i nordöstra delen av öknen, samt runt en insjö samt flodsystem som breder ut sig längsmed staden Anu (Anubiternas huvudstad) och de få floder som rinner ner ifrån bergen. Dessa platser brukar vara mycket bördiga och förhållandevis svala i jämfört med resten av öknen.

Berget LooRedigera

Det sägs att en av de absolut största Stjärnbarnen en gång steg ner ifrån Stjärnornas hav för att undervisa Anubiterna i hur man dyrkade dem. För att bevisa sin makt så reste detta Stjärnbarn en enorm klippa mitt i öknen och skapade växtlighet omkring det. Detta anses dock vara mest en saga av de flesta lärda idag och många anser att det är en uråldrig utslocknad vulkan, vilket skulle kunna förklara varför det finns så många eldandar i området.

Det finns gott om växtlighet kring berget och man kan hitta alla möjliga sorters frukter i området. Det finns också gott om grottor i närheten av berget, vilka alla leder mer eller mindre innåt och neråt.

VästlandetRedigera

Tillsammans med nordlandet så är Västlandet det till ytan absolut största. Det sträcker sig en bra bit bortom kartan och så gott som all mark ligger under rävarnas kontroll. Till skillnad ifrån de andra tre områdena som oftast har mycket svår terräng och jobbigt klimat, så är västlandet tempererat och det är varken för varmt eller för kallt. Detta har gjort att de folkslag som finns här lever till största delen av jordbruk och det märks på landskapet, vilket är till stora delar uppodlad mark och omhändertagen skog.

Förutom klimatet så saknar också västlandet några större utmärkande geografiska områden. Landskapet är relativt platt och ointressant. Det enda som egentligen utmärker sig är bergskedja i södra delen av landet som fungerar som en naturlig barriär mellan västlandet och sydlandet. Dessa berg producerar mycket vatten som rinner ner till västlandet och förser det jordbruk som finns i landet.

Det finns en hel del städer och byar i västlandet, som har börjat anta en teknologinivå som gör dem markant annorlunda ifrån de byar som finns i de andra länderna. En ganska ny konstruktion är de klocktorn som finns och som hanteras av så kallade "Chronologer". Det ryktas att dessa är magiker eftersom de tycks kunna styra klocktornen, men det handlar nog bara om en väldigt avancerad mekanism som de andra raserna inte förstår.

MittlandetRedigera

Mitt mellan de fyra länderna så ligger det kuperade Mittlandet. Trots att det är till största delen skogsbeklätt och vildvuxet så lever kattfolket här och trots sin låga utvecklingsnivå så har de ändå behållit sin frihet både ifrån vargarna, rävarna och anubiterna.

Landskapet är ganska välbeklätt av ruiner och småsjöar samt floder, men utöver det så finns egentligen inte så mycket att säga om Mittlandet. Det mest intressanta är väl då de ruiner som sägs vara skapade av Stjärnbarnen.