FANDOM


För en lista av gudar, se gudar i Eon

Gudar är Teotropiska väsen som bebor de sfärer som omger Mundana. I sällsynta fall finns det gudar som bebor Mundana men det är desto vanligare med avatarer eller gudomliga inkarnationer. Gudarna tillhör de väsen som vet mest om hela Mundus och de sprider sina läror och sina önskemål genom sina troende. Gudar kämpar hela tiden om makt och även den minsta gud söker att införskaffa sig troende som förser denne med Psykotropi som denne kan konvertera till Teotropi. Ju fler anhängare en gudom har, desto mer psykotropi får den och desto mer makt får den.

Gudar kan inte dö på det sättet som dödliga kan. Att döda en gudom skulle kräva så mycket kraft att verkligheten skulle rämna samman, vilket är anledningen till att inte ens gudar försöker förgöra andra gudar i direkt konflikt. Gudar kan dock tona bort om de blir bortglömda eftersom de då inte får mer kraft och de konstant måste spendera kraft för att upprätthålla de gudomliga sfärer som de innebor samt upprätthålla sin egen gudomlighet. En gud som tonar bort kan välja att istället för att falla i en evig sömn (tills den dagen de väcks av troende) omstöpa sig själva till ett Daimotropiskt väsen eller så kan de inkarnera sin gudomlighet på Mundus och bida sin tid där. Risken med en inkarnation är dock att minnen över tid sakta börjar försvinna och existerande gudar låter sällan en inkarnerad gudom röra sig bland dödliga ifred så de kan etablera en ny tro.

RangRedigera

Gudars sanna namn har, teoretiskt sett, oändlig rang. Detta eftersom gudomar är en integral del i verkligheten på ett sådant sätt att för att beskriva dem måste man beskriva alla delar av verkligheten de berör.

Dödliga brukar dela in gudar i följande ordningar:

  • Halvgudar
  • Lägre gudomar
  • Högre gudom

DomänerRedigera

Gudars makt sträcker sig teoretiskt sett över vad som helst, men då det tar av en guds kraft att förändra verkligheten så spenderar gudarna ogärna kraft på saker de inte har inom sin domän. De koncept och väsen som faller under gudarnas domän är mycket enklare att påverka för guden och tar mindre kraft. Domäner kan för de dödliga tyckas vara diffusa och svåra att förstå, men för gudarna är de skilda som natt och dag. De dödliga ser det mer som vilka områden gudarna rår över. Navarre är t.ex. en havsgud som rår över havet och dess stormar.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.