FANDOM


Hämta AndeRedigera

Kraft: Psykotropi 1+
Varaktighet: Momentan
Räckvidd: Beröring
Motstånd: {{{motstånd}}}
*Kan ej förändras
Effekten finner och hämtar omedelbart en ande på andeplanet. Om den som använder effekten har ett personligt band till målet behövs inget sant namn (nära vän eller dyl.) men om det är en ande personen aldrig kände under dess levnad, behövs också andens sanna namn. Anden hämtas till avståndet mycket nära och förblir där tills ritualen/besvärjelsen slutat verka. För att hämta en ande från nära krävs ett filament, två filament för avlägsen och tre filament för extremt avlägsen. Om anden inte vill komma så får denne göra ett motståndsslag med sin PSY som är lika med antalet filament utöver avståndet som används. Detta behöver inte specificeras då effekten formaliserar utan det är endast antalet filament som behöver formaliseras (Om t.ex. 7 filament används kommer en ande på nära behöva slå Ob6T6 mot sin PSY, medan samma ande på avståndet extret avlägset skulle behöva slå Ob4T6).

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.