FANDOM


Detta är en regelsamling till rollspelet Eon.

Ett handelshus är samlingsnamnet på en rad olika etablisemang som en rollperson kan etablera över hela Mundana. Det kan vara alltifrån ett horhus till ett värdshus där man kan ta sig en öl på kvällen, eller ett stort handelshus som köper och säljer varor över hela den kända världen.

GrundenRedigera

Potential: Varje värdshus har ett värde som kallas för Potential. Detta värde mäts i silver och är lika med de silver som investerats i handelshuset.

Maxpotential: Den maximala investeringen som kan göras är lika med: 30 x (medelvärdet på invånarna i städerna som det sträcker sig över) x (1-(medelvärdet av inflationen i städerna)).

Handelsfärdighet: Handelsfärdigheten är ett ungefärligt värde på hur pass lönsam handelshuset är. Ju högre värde desto mer vinst finns det att göra i handelshuset.

Hur det fungerarRedigera

Varje månad slå Ob3T6 mot husets Handelsfärdighet.

Inkomst = Effekt*Potential+Bonus
Bonus = (Besökare+Rykte/2)*75*(1+NegativEffekt*2)

Bonus är opåverkad av positiv effekt.

Antalet besökare baseras på antalet invånare en stad har.

Invånare Besökare
  50   1T6-1
 100   1T6
 200   2T6
 500   3T6
 1000   4T6
 2000   5T6
 5000   6T6
10000   7T6
20000   8T6

AnställdaRedigera

Anställd   Månadslön   Behövs
Lager     160 silver  Varje 100 kvadrat behöver 1 lageranställd
Transportör  175 silver  Varje 1000 silver i Kontrakt
Finans    250 silver  Varje 2000 silverlod i Potential

Skatter och avgifterRedigera

Varje land har en skatt och avgifter som måste betalas av handelshuset. För det mesta följs hög skatt av låga avgifter och tillstånd, men så är inte alltid fallet.

Land    Skatt  Gillesavgift Tillstånd
Asharien  7%    250 silver  200 silver
Caserion  15%   100 silver  100 silver
Consaber  21%   50 silver   50 silver
Dvärgar   12.5%  150 silver  150 silver
Thalamur  26%   10 silver   50 silver

Återinvestering och vinstRedigera

Att återinvestera vinst i företaget ger en 50% effektivitet. Om 100 silver återinvesteras, ökar värdet med 50 silver. Vinst plockas ut till 90% effektivitet. Dvs. 100 silver i vinst ger 90 silver i fickan.