FANDOM


Konderh Renk RoghanRedigera

En ny stad som sakta växer upp i södra delen av Drunrok, Konderh Renk Roghan är en stad som snabbt kommer bli en faktor i regionen.

Namnet betyder "Silver Fäst klan Roghan", vilket anspelar på det silver man tänkte att staden skulle dra in till fästet genom den handel som staden skulle bygga upp.

HistoriaRedigera

Politisk BakgrundRedigera

För ungefär tio år sedan så samlades ett dvärgaråd i Kraalen Renk Roghan för att diskutera hur man skulle kunna utöka handeln i regionen. Svaret blev att en stark utpost, mer liknande en stad än en faktiskt militär utpost, inte bara skulle säkra regionens vägar utan också skulle främja handel och ge dvärgarna betydligt mycket mer mark att arbeta med. Detta ledde till att en första expedition skickades ut för att finna en duglig plats att grundlägga Konderh Renk Roghan.

Diskussionerna var ivriga redan i början hurvida detta var ett vist val eller inte. Två stora faktioner bildades, en som ansåg att det var ett dumt drag och att projektet borde läggas ner, medan den andra faktionen tyckte att det var nödvändigt med ett nytt fäste för att förhindra tirakernas expansion i bergen.

Debatten gick så hårt fram att dvärgakungen själv vart tvungen att stoppa den genom att ställa sig bakom projektet år 2961. Konungens beslut fäste de andra dvärgarna och staden påbörjades.

De två främsta talesmännen i diskussion var Aagar Zenk Uthar Roghan, en mycket rik och framstående dvärg som fortfarande är emot projektet, medan Tvenner Högernäve Roghan var den som främst talade för projektet.

GrundläggandetRedigera

Staden grundlades år 2963, då tillräckligt med resurser lagts ner för att staden skulle börja ta form. Det första som byggdes var en rejäl träpallisad som var grunden till den stenmur som nu finns runt staden (även om stenmuren täcker ett betydligt mycket större område), men snart påbörjades även det moderna rådhuset. Den skog som fanns i området avverkades snabbt och skickades till fästet, eller användes som byggnadsmaterial.

Det hände inte så mycket under byggnadstiden, förutom ett par incidenter som senare kom att knytas till mysteriet i skogen, men det var också allt.

UppväxtenRedigera

Konderh Renk Roghan växte snabbt och stadigt under de första året sedan dess grundläggande. Roghan dvärgar ifrån fästet i närheten strömmade dig och gott om arbete fanns för både timmermän och soldater, som alla behövdes för att skydda och nära staden. Det enda dvärgarna inte utvecklade var ett stadigt jordbruk, vilket sedan kom att bli en grundstomme för vanarerna som kom norr ifrån.

Vid det första årets slut räknades antalet dvärgar i staden till lite drygt 800, de flesta frivilliga, men också en del dvärgar som blivit botlagda av Undergörarna eller domarna i det större fästet att arbeta i staden för dess fortlevnad.

Mysteriet i skogenRedigera

En kort tid efter att staden blivit färdigbyggd, uppstod ett mysterium. Dvärgar försvann och andra fanns galna utan att några spår av deras arbetsgrupp fanns. Dessa dvärgar blev omhändertagna av undergörarna, men det var först då Relizer Bzern och Mell, Prisjägaren kom som detta stadiga manfall av dvärgar försvann. Ingen vet exakt varför ondskan som väckts i skogen lade sig ner igen, men troligen var det så att det insåg vad som skulle hända om dvärgarnas vrede väcktes igen.

AvskärningRedigera

Ganska nyligen blev fästet avskärmat ifrån Kraalen Renk Roghan eftersom den politiska debatten vanns av den sida som ville lägga ner staden. Detta har lett till ett par stora skilnader emot förut:

  • Staden får inget ekonomiskt stöd ifrån fästet
  • Inga handelspriveliger som tidigare. Handelsmännen ifrån staden får samma vilkor som de ifrån andra platser
  • Fästet har avsagt sig marken och den terretoriella rätten. De anser sig ha lämnat tillbaka det till Drunok.

Konderh Renk Roghan har dock skickat en stor diplomatisk delegation till fästet för att lösa tvisten och

PlaceringRedigera

Staden är byggd precis där forsen delar sig och har därmed ett fullgott naturligt skydd. Den är också omgiven av en tjock dvärgisk ringmur av bästa klass.

Ringmuren består av två delar: En stenmur som skyddar innerstaden och en pallisad som skyddar ytterstaden ifrån öster.

SkrånRedigera

Det finns ett antal mycket viktiga skrån i staden, men de som är mest aktiva är Smidesskrået (Leds av Revbuk Klan Roghan, Jordbrukarskrået (leds av ?) och värdshusskrået som företrädes av Mell.

UtbildningRedigera

Staden är än så länge inte kände för någon särskild utbildning, förutom för just ockultism.

  • Kunskapsfärdigheter: +0 enheter
  • Militärafärdigheter: +0 enheter
  • Vildmarksfärdigheter: +0 enheter
  • Magiskafärdigheter: +0 enheter
  • Ockultism: Alla som studerar färdigheten Ockultism kan gratis få specialiseringen Vontar ifall man är dvärg. Är man något annat, får man istället betala 50 silver för en veckas studier för att få specialiseringen

Viktiga platserRedigera

Det finns ett antal viktiga platser i staden, dit de flesta dvärgar söker sig antingen dagligen, eller vart åttonde dag, eller bara en gång i livet. En del platser är egentligen också endast viktig för de Vanarer eller Rauner som bor i staden.

DrezinambassadenRedigera

Då borgmästaren av Konderh Renk Roghan bestämde sig för att starta nya relationer med Drezinklanen, så byggdes det en ambassad som Drezindvärgarna kunde använda som sin bas i staden. Hit har det kommit ett dussintal Drezindvärgar som alla är skickliga diplomater och så gott som alla har magiska kunskaper. De främsta kunskaperna står att finna i Geotropi hos Alagar Klan Drezin (Alstra Geotropi 18, Transformering 14).

Drezindvärgarna handlar väldigt begränsat i kongelat, främst då Geotropiska och Pyrotropiska sådana. Vanligtvis kan man offra 1 poäng influens för att sänka priset på varje kongelat man köper under veckan med 10%-15%.

Den mest utmärkande dvärgen är Fafner Klan Drezin Hus Eldstop, som gör sitt bästa för att leda expeditionen och ambassaden till sin rätta plats som samlare av Drezin och Roghan.

Kända PersonerRedigera

Jargiska ambassadenRedigera

I en byggnad precis bredvid den dreziska ambassaden ligger den jargiska ambassaden med ett antal jargiska diplomater i sig. deras nuvarande mål tycks vara att skapa en handelsförbindelse mellan Arlon och Konderh Renk Roghan.

OffercirkelnRedigera

Utanför staden, framför allt utom synhåll för de dvärgar som passerar i området, ligger det en stensatt cirkel som har byggts utav Raunerna. Det är där som Kzech, schamanen utför sina blodsoffer och tillber de Rauniska gudarna.

De dvärgar som känner till cirkeln undviker den, eftersom de vet att det pågår blodsoffer och andra hedniska ritualer där. Endast en dvärg har faktiskt intresserat sig för offrena och håller på att skriva en bok om Raunernas traditioner. Detta gör han i sammarbete med Kzech och en annan Raunlänning. Av självklara skäl vet ingen vem denna dvärg är, förutom Kzech och de andra Raunerna.

Dessvärre har boken inte hunnit slutföras till mer än hälften då Kzech dog innan boken hann avslutas.

Kända personerRedigera

Kzech, Schamanen.

Rungränden (Svartgränd)Redigera

En av stadens mörkare delar, trots att stadsvakten försöker hålla koll på den. Här hänger allsköns typer som inte gör så många hederliga dagsverken.

Om man tar en liten tur genom gränden så kan man finna allt möjligt som knappast kan anses lagligt hos de flesta dvärgar...

Kända personerRedigera

Raun Enögd, raunisk vapenmästare som numera är enögd. Tore Stenhugg, en dvärg som kan fixa fram det mesta.

Vontars Gyllene StopRedigera

Uppfört: 7 Januari 2967

Det, enligt de flesta dvärgar, bästa värdshuset i staden är grundlagt av något så främmande som en Raunländsk mystiker och en Drezindvärg. Hur dessa två kan ha vunnit så mycket respekt är osäkert, men de är iallafall goda medborgare och har deltagit myeckt i politiken sen de kom.

Värdshuset är gott inrett och helt i sten, detta efter ett mordbrandsförsök, men också välutrustat då det har både ett bryggeri i källaren och ett mycket väl ansett kök. Den anställde bryggaren, Mandar, anses vara en av de skickligare bryggarna i staden även om han är en Zolod dvärg.

Numera så sköter Mell, Prisjägaren älsklingsvän, en missla, om det mesta på värdshuset då Mell fortfarande är skadad. Hon sköter värdshuset så gott hon kan och hoppas på att kunna fortsätta driva det med vinst.

Kända personerRedigera

Mandar, Bryggaren, en numera hyfsat känd bryggare som arbetar på värdshuset. Mell, Prisjägaren, en av värdshusets ägare och Drezindvärg. Kzech, Schamanen.

Vontars TempelRedigera

Ett stort tempel har uppförts i staden, detta delvis tack vare Mell, Prisjägaren, som skänkte två kilo guld till uppförandet av templet. Här arbetar en Undergörare vid namn Brodur som för tillfället är den största dvärgen i religösa sammanhang. En särskild gravplats står redo för Mell, då denne dör.

Templet är kännt eftersom Den heligaste av dvärgar ligger begravd i templet.

Den 10 oktober, 2968 så skedde en olycka i templet. En cermoni slog fel och flera dvärgar skadades och ett fåtal dödades. Undergörare Brodur själv förlorade sin vänstra arm i olyckan och templet har ännu inte börjar repareras.

Kända personerRedigera

Templet hierarki följer: Undergörare Brodur, Mäster Okar klan Roghan och den andra bröderna.

ZoriantempletRedigera

Uppfört: 9 Augusti 2967

Grundlagt av Hadur, Tempelriddaren och välsignat i Zorianordens tecken, så har Zoriantemplet vuxit och kommit att bli centrumet i staden för de som följer den Samoriska Läran. De flesta av de bönder som kommer ifrån Drunrok är antingen Daaktroende, eller följer den Samoriska läran, så templet har fått en stadig ström med besökare som kommer dit för att be, skänka gåvor och vara snälla.

Templet har också, tillsammans med stallet i ytterstaden, blivit en skola för kavalleri, eftersom Zorianorden behöver en gren i norr som skyddar de flyktingar som kommer ifrån Drunrok.

För tillfället huseras det omkring 6 riddare i templet, medan de andra som stannar där på permanent basis, antingen är väpnare eller sereganter.

Kända personerRedigera

Hadur, Tempelriddaren, den högsta ledaren i templet för närvarande. Riddare Matteus, en mycket trevlig och snabb riddare (mästare) samt Riddare Ruben, en av de skickligaste bågskyttarna som satt sin fot i staden.

Ärans TorgRedigera

Torget är kännt för att det finns mängder med uppförda statyer här. Dessa statyer är alla tillägnade en eller flera dvärgar som gjort sitt bästa för att staden ska hållas vid liv och frodas.

Karaktärer i Eon Städer i Eon

Konderh Renk Roghan
Handelsstaden
Population: Ungefär 2500
Raser: 45% Roghan, 1% Ghor, 47% Vanar, 2% Raun, 1% Misslor, 1% Zhaner, 2% Drezin, 1% Zolod
Handelsvägar: 60% Daggbacken - Nimto - Camard (Asharien). 40% Daggbacken - Caserion (Caserion)
Viktiga Personer: Undergörare Brodur, Borgmästare Kvadr Jarl, Torgmäster Kvarte av hus Stenhjärta, Haltar klan Roghan hus Davald (Skråmästare och representant för handeln i staden), Murmäster Kvamer av hus Stenhjärta (kallad "Kaptenen" i folkmun)