Advertisement

En sorts magi som Miki sysslar med.

Kristaller

Vissa kristaller som är ljusare, som man kan se igenom är mer kraftfulla än andra. De har en så kallad stjärna i kristallens mitt och om krossade och delade i bitar släpper ut mycket mer kraft än i vanliga fall. Däremot är det sista gången man tar kraft från dem efter att man krossat dem.

En stens kraft mäts med hjälp av att se på storleken. Ju större stenen är desto mäktigare är den. Man slösar inte ens egen magi när man använder kristallerna men man måste ha kunnighet om det eller behärska magi till en viss nivå.

  • Magi-level avgör vad stenen kan göra.
  • Resurs-level är vad mängden gör för skillnad om det finns en.

Dess level avgörs av dess storlek och vissa stenars krafter kan man inte kontrollera. Många av stenarnas effekter håller bara en kortare tid som tex LVL 10. Man kan ofta hitta tomma kristaller då en annan kristall har sugit upp deras förmågor genom marken.

Ametist

Ametisten stärker intuitionen och klarheten. Det är sagt att de har en förmåga att genomskåda illusioner och avvärja ont som beskyddare. En starkare kraft som ametisten besitter är att den kan användas till att se framtiden. Med ametisten kan man komma närmare gudomligheten och den sägs bringa mod. Ametisten kan användas mot fylleri och har bra helade förmåga.

Några Vanliga Ädelstenar
Styrka Effekt Tärningsmod
1 Ger Mod +1
2-4 Motstå fyllery +2 till +3
5-7 Blockera ond magi +1 till +3
8-9 Tala med gudarna -4
10 Se in i framtiden -7

Blodsten

Blodstenen får sitt namn utav att när den repas eller pulveriseras får den en röd färg. Man kan få i sig en mindre mängd blodsten utan att påverkas men det får absolut inte blandas med blod någons i blodomloppet. Kroppen torkar ut något extremt och i höga doser kan det få levande saker att förrutna. Blandas det med vatten blir det väldigt frätande.

Resurs! Kan inte användas med magi. Storleken på stenen är så mycket du har att använda.

Bärnsten

Bärnsten har många olika namn beroende på var den kommer från och hur den skapades. Man kan tända bärnsten och om man låter det brinna avger den en väldigt trevlig aromatisk doft. Det brukar användas mycket i matlagning då det kan brinna länge men det förstör lukten då man måste blanda med olja eller tjära.

Några Vanliga Ädelstenar
Styrka Effekt
1-5 Luktar gott och ser fin ut
6-10 Blanda med parfym för att fåhannar euforiska

Bärnsten kan brinna i olika färger beroende påvilken färg som läggs på den innan antändning.

Resurs! Kan inte användas med magi. Storleken på stenen är så mycket du har att använda.

Diamant

Diamanten är stenarnas härskare, det oövervinnerliga. Krigare bar diamanter som ett tecken på förutspådd och absolut framgång. Diamanter sägs beskydda från ondska och därför brukade älskade ge det till varandra. Dem som är giriga och får ett större begär av att äga dessa stenar kan bli förbannade tills att de gjort sig av med dem.

Några Vanliga Ädelstenar
Styrka Effekt Tärningsmod
1+ Skydd +1
2+ Blockerar Magi +2
3-5 Ger tur åt bäraren +1 till +3
6-10 Ökar uthållighet, kan orsaka trauma -7

Jaspis

Stenen jaspis har haft många användningsområden genom tiderna. Den sägs fungera som en lyckoamulett som också beskyddade mot förgiftning, onda andar och sinnessjukdomar. Då man har ett gäng olikfärgade jaspisstenar sägs den förhindra bäraren från att drunkna. Många gånger har folk haft en tro på att vissa kristaller och ädelstenar kunde användas för att påverka vädret. På så sätt var jaspis känd som regnmakare. Gul jaspis sägs innehålla maskulin energi.

Några Vanliga Ädelstenar
Styrka Effekt Tärningsmod
1-2 Ger Tur +1 till +2
3-4 Förhindrar drunkning* +0
5-6 Dämpar gifters effekt +3 till +4
7-8 Motverka sinnessjukdomar -5
9-10 Kontrollera Regn +0

Man behöver röd, lila, blå, grön, orange, gul och vit jaspis på styrka 3-4 för att förhindra drunkning!

Kyanit

Kyaniten som också går under namnet havets juvel inte bara ser ut som, utan känns också som stelnad is. Den har på något sätt fått behålla sin klart ljusblå färg och är en sten som enligt legender användes för att frysa hav som dess ägare kunde korsa.

Några Vanliga Ädelstenar
Styrka Effekt Tärningsmod
1-3 Motstå Kyla +1 till +3
4-5 Ge Frostskada +1 till +2
6-7 Frysa regn +1 till +2
8-9 Skapa Isspjut -3
10 Korsa vatten med is -5

Månsten

Månstenens egenskaper sägs ha samhörighet men månen själv. Det sägs att månstenen ger exemplarisk syn i mörkret till dess bärare och skulle också ge beskydd till resande. Nackdelen med stenen är att månstenens krafter ökar och minskar beroende på om det är halv eller fullmåne. Den kan ge den som är vilse en gudomlig fingervisning så denne kan komma hem igen.

Magi-LVL 1 – Beskyddande Krafterna varierar beroende på om det är utan måne = ingen 2 – Extrem synförmåga effekt, halvmåle = halv effekt, fullmåne = max effekt. 3 – Visa vägen Månstenar laddas om de får ligga i månljus och de kan användas längre än de flesta stenar.

Obsidian

Obsidian bildas genom att lava kylts ner ofantligt fort och ger den dess svarta färg. När obsidian slås sönder får man eggar som är extremt vassa. Det är bra att ha på vapen då det kan gör enorma skador. Obsidian suger upp vätskor.

Resurs-LVL 1-10

Resurs! Kan inte användas med magi. Storleken på stenen är så mycket du har att använda.

Rosenkvarts

Rosenkvarts kallas också för Kärlekens sten och är den som är mest passande att ge till den man älskar. Den har en helande kraft då den helar brustna hjärtan och skänker ro, fast bara till viss del. Svårare sömnproblem kan man bota om man har en rosenkvarts kristall i närheten där man sover.

Magi-LVL 1-2 Utvilad = +3 3-4 Fridfull = 0 5-6 Hela brustet hjärta = - 3 7-8 Glädjefull = 0 9-10 Förälskelse = - 5

Rubin

Det sades förr i tiden att man kunde rena blod och stoppa blödningar med rubinens hjälp. Det var också sagt att rubinen beskrivits som elden från himelen då man ansåg att rubinerna orsakade blixtarnas ljus. Rubinen symboliserar trohet och främjat också detta. Rubinen ska visst vara farlig att bära runt då den drog till sig varulvar som lockades av den blodröda färgen.

Magi-LVL 1 - Stoppa blödning = +5 Ju större en rubin 2 - Rena blod = +3 är desto mer värdefull är 3 - Blända = - 3 den... för alla andra. 4 - Fult väder = - 10 Är rubinen stor nog (5-10) 5-10 Locka humanoida rovdjur. = - 8 lockar den själv till sig rovdjur automatiskt.

Smaragd

Smaragden är en mycket omtyckt sten. Dels för dess gröna näst intill lysande sken och dels för att den påvisar rikedom. Det är en sten som många vill säga tillhör naturen, men det är bara ett sätt att hålla folk borta från den. Om smaragder lämnas ute där det finns växter och plantor kan dem underlätta näringsupptaget och på så sätt hjälpa växterna omkring sig att växa i en snabbare takt.

Resurs-LVL 1-4 Mindre växter 5-7 Medel växter 8-10 Stora växter

Resurs! Kan inte användas med magi. Storleken på stenen är så mycket du har att använda.

Solsten

När man tänker på solstenen tänker man på värme och glädje då den representerar solen och styrka. Med hjälp av denna sten kan man avgöra var solen befinner sig på himelen under dagen trots moln och stormar. Denna sten håller

ResursLVL 1-5 Beroende på vilken level stenen är: +1....+5(Max) Soltenar laddas om de får ligga i solljus och de kan användas längre än de flesta stenar.

Resurs! Kan inte användas med magi. Storleken på stenen är så mycket du har att använda.

Svart Onyx

Den svarta stenen har ett dåligt rykte. När översatt innebär den sorg och bedrövelse då den absorberar negativ energi. Den har fått en stämpel som mardrömmarnas budbärare och för med sig olycka och mycket annat elände. En ren Svart Onyx absorberar negativ energi och olycka tills den blir full. Man kan motverka den Svarta Onyxen med hjälp av att bada den länge i vin.

Magi-LVL 1 – Mardrömmar, orsakar nervositet = - 10 En tom Svart onyx 2 – Orolighet, orsakar oro = - 8 har en gråaktig 3 – Olycka, orsakar ongest = - 5 färg. Dessa stenar är än så 4 – Depression, orsakar sorg = - 8 länge fria från negativ energi. 5 – Trauma, kan orsaka permanent psykisk skada = - 10

Talk

Talk är känd som pestbärare då den är förorenad och förr användes i barbarisk krigsgöring då man förorenade fiendens vatten, på så sätt gav dem cancer och utplånade hela flockar. Det finns vissa örter man kan använda för att rena vattnen men om ett djur dricker av vattnet måste det få hjälp. Annars lär det dö av en sakta, plågsam död.

Resurs-LVL 1-3(Max) Ogillas bland allierade.

Resurs! Kan inte användas med magi. Storleken på stenen är så mycket du har att använda.

Turkos

Turkos sägs vara turens sten. Dess översättning ska betyda glädje och fröjd och är en månsgidig sten. Stenen användes ofta förr för att symbolisera rang och status. Det sas att Turkos kunde göra dess bärare osynlig för ögat och att om man använde den i pilar och spjut i jakt, kunde vägleda vapnet och träffa mitt i prick. En turkos blev svart då bäraren var otrogen.

Magi-LVL 1 – Visa bärarens känslor = +5 2 - Lura om högre rang och status = +3 3-4 Tur = +1-2 5-8 Skjut mitt mål = - 3- +3 9-10 Osyndlig = - 10

Hårdhetsskala

Diamant 10 Smaragd, Onyx, Rubin, Solsten, Kyanit, Turkos 7-9 Jaspis, Månsten, Obsidian, Pärlor, Blodsten, Rosenkvarts 4-6 Talk, Bärnsten, 1-3

Kristallvatten

Kristallvatten har man använt sedan länge för att kunna utnyttja olika stenars förmågor. För att få kristallvatten tar man en kristall man vill ha egenskaperna av och laddar den. Ljusa stenar laddas i månskenet och mörka stenar laddas i solskenet. Man laddar dem 12 timmar och lägger vattnet i en ljusfri behållare. För mer kraftfull sluteffekt ska man låta kristallen stå i tillsammans med vattnet. Sen låter man det stå.

OBS. Kristallvatten som dricks upp av någon får garanterat dess effekt.

Kristallvatten utan sten = 25% av dess fulla kraft. Kristallvatten med sten = 50% av dess fulla kraft.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.