FANDOM


Ett ämne som har absolut essens i alla vibrationer förutom densitet, vilket innebär att den enda dimension den vibrerar i är densitet och är således en helt formlös vätska där olika varianter kan ha olika densitet (Vilket också skiljer den ifrån Sulfur, som är ett pulver som har vilken resonansriktning som helst i alla riktningar förutom den som ger upphov till densitet). Detta används för att frysa andra ämnens filament och därmed förändra de dimensioner målet har.

För varje steg en essens måste ändras, så krävs det en dos av mercurium och det är en alkemisk effekt av rang [1] (inte recept, utan en effekt).

Framställa MercuriumRedigera

En skicklig alkemist kan framställa Mercurium genom diverse processer som tvingar en essence att falla sönder och bilda absoluta essenscer för vissa dimensioner, för att sedan kunna bringa samman de icke vibrerande dimensionerna och separera dem ifrån ursprungsmassan genom negering (vilket enklast kan beskrivas som att en icke vibrerande essensce slår ut en vibrerande, så det inte blir någon vibration alls. Inte helt sant, men en pedagogisk lögn). Den enda resonans som inte går att negera bort är densitet, ty då skulle hela essensen upplösas och det enda som skulle vara kvar är en absolut ingentinghet av essens, vilket torde vara fria filament.

För att framställe Mercurium behövs Vatten (0-25 silver), Silver (25-100 silver) och Guld (50-200 silver). Guldet är en av anledningarna till alkemisters jakt på att förvandla oädla metaller till guld, ty det gör det inte bara billigare utan hela processen skulle förenklas enligt något som kallas för den gyllene vägens princip, men den har blivit motbevisad av Thalaskiska magiokrater.

Vattnet blandas ut med pulveriserat guld och därmed så neutraliseras nästan en svägning om man hettar upp blandningen. Man måste dock hålla det precis under kokpunkten och addera guldet genom en process som involverar att små kärnor av guld sätts ner i den alkemiska processen och låts koka sönder. Genom alkemiska processer så smälter guldet trots den låga temperaturen.

Processen tenderar att bli långdragen, men då den är klar så har alkemisten lyckats framställa Mercurium.

Mercurisering [4]Redigera

Mercurisering är neutraliseringen av vibrationer i essenser. Om man lyckas så erhåller man en silvervit vätska som kan användas inom alkemin för diverse saker

Färdigheter: Alkemi (Ob2T6, Ob2T6, Ob2T6, Ob4T6)

Steg: Alkemisera vattnet, smälta samman vatten och silver, bryta in guldet i silvervattnet, destillera och ta bort essenser

Tidsåtgång: 48 timmar

Matrial*: Guld (200 silver), Silver (100 silver), Vatten (25 silver**), 1 dos Sulfur (500 silver)

Kostnad: 300 silver (om Sulfur tillverkas själv), 800 silver (Om sulfuret inte kan tillverkas själv)

Effekt: Skapar en dos Mercurium (värt 500 silver)

*Om mindre material används så blir alla steg i processen en nivå svårare (+Ob1T6), för processen inte kan göras ordentligt

**0 silver på en plats där vatten finns lätt att tillgå

Eon
Karaktärer · Städer · Länder

Alkemi · Magi - Förläningar
Människa: Vanar · Kragg · Raun · Tokon · Cirefaldier
Alv: Learam · Sanari · Thism
Dvärgar: Ghor · Roghan · Drezin · Zolod
Tiraker: Marnakh
Övrigt: Föremål, Vapenegenskaper, Ekvatorn


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.