FANDOM


Meteorit

En meteorit är en liten svart och gyllene ädelsten som endast finns på platser där stjärnor har fallit. Det är alltså inte en naturligt förekommande ädelsten på mundana utan den kommer ifrån kosmos omkring Mundana där ädelstenen antas finnas i mängder.

Vissa dvärgar påstår att ädelstenen egentligen är en mycket märklig metallegering (detta bland annat tack vare ädelstenns hårdhet) och de får stöd ifrån de Bergstroll som har fått uttala sig om saken. Detta anser dock de allra flesta vara ett av de få riktiga misstag som de dvärgiska metallurgerna begått offentligt. Tills vidare läggs det dock en del resurser på att försöka ta reda på vad exakt det är för legering och om man kan framställa den på artificell väg.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.