FANDOM


För klassiska fördommar om andra folk, se Fördomar.

Mundana Updated

Mundana är en vidsträckt värld med uråldrig historia och många hemligheter. Det nuvarande Mundana är lite drygt 20.000 år gammalt och den nuvarande cykeln innan nästa mörker tycks vara väldigt lång, eller så är det något med historieskrivningen som inte stämmer...

(en pixel på karta är cirka 16 kvadratkilometer på den stora mundanakartan)

Nationer och Områden

Asharinahalvön

Dimmornas Hav

Jargien

Kamorviken

  • Bedor: Gammalt vassalrike till det forna Radh-Kamra som under århundraden angripits av Kamorianska och Rauniska plundrare. Mycket krigshärjat och landet, som en gång sträckte sig längsmed hela dalgången och in i delar av Sebia, är numera endast kvar längsmed kusten. Är beroende av gåvor ifrån Jargien och ifrån Cirefaldiska Samväldet.
  • Kamor
  • Sebia: Mycket löst sammanfogat Vamoriskt rike med flertalet Henea alver. Led av en mycket gammal schamanande.

Raunbukten

Inzomad

Ett område på mundana som blivit allt mer konfliktfyllt sedan Ordensstaten lade under sig ett av de forna rikena i Daaks namn. Flera småriken kämpar om makt och inflytande i regionen medan de alltmer utåtriktade Ebhron hotar att lägga land under sig.

  • Bredea: Feodalrike, ursprungligen allierat med Thalamur, men numera alleriat med Consaber. Har en mycket stark adelsklass och mycket nära vän till Nermada.
  • Cembal: Cembal är ett väldigt decentraliserat feodalrike som tekniskt sett är en monarki, men ingen monark har suttit på tronen på lite mer än 200 sedan en förnedrande förlust emot Ebhrons flotta som mer eller mindre försatt landet som ett lydrike till Ebhron. Landet har sedan dess inte haft en monark eftersom det förhindrar Ebhron att hålla någon makt. Landet är spritt över de öar som ligger längsmed södra Vhonien och delar av den kustremsa som utgör den södraste delen av området.
  • Fria Staterna: En samling med stadsstater som sammarbetar emot Raunerna och piraterna i området. Befolkningen är en blandning av Tokon, Sabrier, Vhonier och rauner. Det finns också ett minoritetsfolk i regionen som kallas för Dihan, men de är så pass ovanliga att få har hört om dem.
  • Ordensstaten: En före detta korsriddarstat, styrd av en abbot som tekniskt sett är underställd Abboten i Tibara men som är de facto självstyrande. 2964 ödelades stora delar av landet av "osannolika" stormar som härjade i början av sommaren. Stormarna var så svåra att svält drabbade landet under året och nästföljande år då alla skördar var ödelagda.
  • Vardahl: Ett rike som en gång i tiden var ett imperium innan det föll samman pga verdernas ankomst. Har ett mycket dåligt förhållande till Ordensstaten och dyrkan av Daak är förbjudet i landet. Landet är en oligarki med inslag av republik då ett råd av adelsmän styr landet genom ärvda titlar. Landet lägger mycket stor vikt vid landägande och boskap som är ett mått på rikedom.

Rhungsjön

MundanaAndersKartaSmall mod

Takalorr

Tarkas

Västlanden

Yons Vik

Ödeshavet

  • Ebhron
  • Berenhelm: En mycket rik stat styrd av en mäktig familj i vilket magi tycks gå i arv. Har krigat mycket med Verdiska stammar, men skyddas av en mycket stark arme. Dyrkar den Vhoniska Panteonen.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.