FANDOM


En grupp med riddare som Rethvan planerar att utbilda för att skapa en enhet med riddare som inte bara kan slåss utan också vårda de som såras i strid och de som blir sjuka. Tanken är att de ska vara tungt rustade och kunna slå hål på fienden och rädda trängda riddare utan möjlighet att fly.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.