FANDOM


Riddar Igor Wiltman
Spelare: Johan A Födelsår: [[category:{{{År}}}]]
Ras: Människa (Vanar)
Yrke: Milisman
Styrka:

Tålighet:

Rörlighet:

Personlighet:

Psyke:

Vilja:

Bildning:

Syn:

Hörsel:

17

16

21

11

10

11

10

10

10

Lojalitet:

Heder:

Amor:

Aggressivitet:

Tro:

Generositet:

Rykte:

Tur:

Förbannelse:

14 (Drunok)

12

12

13 (Jargier)

10

12

18 (Niding, Frihetskämpe, Monsterdräpare)

11

{{{Förbannelse}}}

[[Category:{{{År}}}]]

Knight "Jag ska kontakta min bästa mordbrännare så snart vi är klara med det här mötet."

-Riddare Igor Wiltman av Karr, Drunrok


Rethvan: "Ni är galna!" Igor: "Nej! Vi är Hjältar!"


BakgrundRedigera

Igor Wiltman föddes i staden Karr till föräldrarna name och name som båda var framgångsrika arkitekter. Framför allt så ritade fadern stenhus samt i viss mån försvarsverk och modern var mycket duktig med finans och uträkningar i saker som manskap och materialåtgång. Deras kanske mest kända verk är just försvarverket runt staden Karr, vilket var mycket mer än vad staden var tänkt att behöva, men ritades utan betalning och uppfördes genom frivilligarbete hos större delen av invånarna.

Igor är fjärde yngsta barnet av 7, och uppfostrades till stor del av sin äldre bror, en smedlärling som då han blev gesäll flyttade till Asharien där släktingar till familjen drev en stor smedja och handeln var desto mer blommstrande. Igor skolades av sina föräldrar till arkitekt, men visade även mycket talang för både fäktning och smide. Tack vare sin släkts stora spridning har han också lärt sig flera språk.

Kriget mot Jargien och försvaret av KarrRedigera

När Jargien åter gick i krig med Drunrok så sökte sig stora delar av staden Karrs befolkning till gardet för att höra vad deras försvarsplan var och vad de kunde göra för att hjälpa till. Vad som snabbt stod klart var att de 20 vakter som fanns i staden, vilka primärt patrullerade gatorna och gjorde kortare ritter till de kringliggande gårdarna upprättades snabbt en milis, något som inte hade funnits i stade sedan dess mur och försvarsverk byggdes. Igor visade talang för strid, då han ofta tränat med sina äldre bröder, och blev tidigt befodrad till att leda ett av spjutkompanierna. När Jargien slutligen stod framför muren till Karr så ledde Igor sina trupper med mycket mod, och alltid i främsta linjen. Berättelser om hans blodtörst och hänsynslöshet mot fienden spreds land och rike runt, och i ett av sina sista beslut innan sin död skickade konungen av Drunrok en order till Jarlen av Karr att adla Igor till riddare samt en stridshäst, värdig en riddare till Igor själv. Staden Karr blev aldrig intagen av de jargiska soldaterna, men när slutligen konungen hade blivit dödad och Jargien på riktigt tagit makt i landet så ledde Igor och Jarlen av Karr de som ville följa dem ut ur staden och ut ur Drunrok, för att inte fler liv skulle gå till spillo i ett hopplöst evighetsspel. Jarlen själv begav sig till släktingar i Asharien och många av stadens invånare sökte sig åt samma håll. Igor själv, tillsammans med sin far och stora delar av sitt spjutkompani begav sig till Konderh Renk Roghan. Kompaniet upplöstes formellt där, och soldaterna sökte sig tillbaka mot sina tidigare yrken, eller sökte sig till den delen av stadens garde som bestod av vanarer.

Igor har efter sina strider mot Jargien avsagt sig sin tro på den Daakiska kyrkan och har svurit att viga sitt liv till att hämnas på jargien och återta Drunrok till varje pris. Ett av hans andra mål är att återta det hus han har vuxit upp i, vilket har tagits över av en officer i den Jargiska armén. Detta fick han höra då ytterliggare flyktingar kom från området kring Karr. Hans planer på hämnd är maniska och den Jargier han möter i en mörk gränd på natten eller ensam i skogen kan skatta sig lycklig om han aldrig vaknar upp igen.

Igors mor, två av hans systrar och en av hans bröder bagav sig till Caserion där de hade ytterliggare släkt när jargierna först anföll karr. Modern var redan involverad i uppförandet av en herrgård där, och hennes beslut var väntat av familjen. Fadern som gick med i Igors spjutkompani följde honom därefter till Konderh Renk Roghan där han nu arbetar som byggmästare. Två ytterliggare bröder krigar mot jargien och inget ord har hörts från dem på flera månader.

Släkten WiltmanRedigera

Igor har två yngre systrar och fyra äldre bröder. Två av bröderna är sjöfarare och enligt det sista igor hörde så arbetar de med sin farbror på Takalorr där de mer eller mindre är pirater och sänker jargiska skepp. Den äldsta brodern är Vapensmed och Gesäll under en andrekusin som är mästersmed i Nimto med en egen smedja. De två av systrarna och den yngsta broder studerar till byggmästare, precis som Igor skulle ha gjort om inte Jargien hade invarderat. De är alla tre i Caserion och arbetar under modern med den herrgård som hon uppför. Modern och fadern är Bägge byggmästare, och har arbetat världen över. Modern kommer egentligen från Consaber men anställdes för att rita ett av gränsforten och träffade då Igors far Valentine.

Från Drunok och Västerut har fadern släkt i mer eller mindre alla länder långt in i de ökenländer som finns bortom Jargien. Valentines bror är en sjöfarare som är bosatt på Takalorr och två av Igors bröder arbetar nu för honom. Man har mycket kontakt och det skrivs flitigt med brev. Österut så har modern släkt så långt bort som Ehberon, men mest kontakt har hon med sin syster som är riddare i st: Faulksorden i Consaber. Hennes mor är en Pyaralv som nu är omgift med en Cirefalisk handelsman och bosatt i södra Asharien.

Hertig Igor WiltmanRedigera

När kriget om Drunok tog slut och resterna av riket återskapades söder om raunfloden med Almund av Silverskölden som regent adlades Igor till Hertig. Han fick ett hertigdömme med Dimmbergen i söder, fyra stycken gods samt några mindre byar. Hans första beslut var att uppföra ett större stenbrott samt kvarnar och bagerier vid två av godsen. En medikus för att hålla sjukdomarna lägre samt soldater och mat till de fattiga.

RyktenRedigera

Sedan ett tag tillbaka (hösten 2973) så har det spridit sig ett rykte om att Igor Wiltman är Drunoks tronarvinge. Folket har börjat hylla honom som en folkhjälte och det finns en god chans att Igor Wiltman blir ett helgon i Drunok vid sin död.

Det ryktas också att igor starkt ogillar staden Camard i Asharien. Han har också bidragit med idéer till Drunoks Kampsångsom en viss alv skrev.

FöremålRedigera

En skarp raunklinga som varit i familjens ägo i generationer. En debatt förekommer inom familjen om knoppen på svärdet är ett drakhuvud eller ett hästhuvud, då det är för slitet för att avgöra. Bladet är fortfarande i otroligt skick.

Särskilda förmågorRedigera

  • Kan bära oerhört mycket.
  • Svärdet verkar nästan vara en del av has arm.
  • Är smidigare än vad som är mänskligt. Även i fullrustning.
  • Bärsärk
Eon
Karaktärer · Städer · Länder

Alkemi · Magi - Förläningar
Människa: Vanar · Kragg · Raun · Tokon · Cirefaldier
Alv: Learam · Sanari · Thism
Dvärgar: Ghor · Roghan · Drezin · Zolod
Tiraker: Marnakh
Övrigt: Föremål, Vapenegenskaper, Ekvatorn


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.