FANDOM


Ur-Khemet
God: Set (Pesedjet)

Player: Non Player Characters

Rank: Demigod

Legend: 7

Willpower: {{{Will}}}
Strength:

Dexterity:

Stamina:

Charisma:

Manipulation:

Appearance:

Perception:

Intelligence:

Wits:

{{{Str}}} [{{{strEpic}}}]

7 (6) [{{{dexEpic}}}]

{{{Sta}}} [{{{staEpic}}}]

{{{Cha}}} [{{{chaEpic}}}]

{{{Man}}} [{{{manEpic}}}]

{{{App}}} [{{{appEpic}}}]

{{{Per}}} [{{{perEpic}}}]

{{{Int}}} [{{{intEpic}}}]

{{{Wit}}} [{{{witEpic}}}]

Purviews: Fire (1,2,3,4,5), Guardian (1,2,3,4), War (1,2,3,4,5,6,7,8)
UrKhemet

Den scion som Selina mötte i urskogen. Han är förstenad och fastkedjad. Han är en Scion av Set. Hans purviews är Guardian, Fire och War med fokus på Epic Strength samt Epic Stamina.

Han föddes i slutet av 10 talet och var en av Sets första Scions i den moderna tiden, men när han skickades till Urskogen misslyckades han med sitt uppdrag och blev fastkedjad i berget av draken som ett straff för att han förlorade striden.

Vill återbörda den arme han förlorade i Urskogen till sin far och har även på sistone börjat arbeta med att göra dalen lite mer civiliserad och genomtänkt. Detta kan eventuellt leda till att han skaffar sig Industry som purview.

AbilitiesRedigera

Craft ●●●

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.