FANDOM


Nedan så står alla modifieringar man kan göra på sina vapen, rustningar, husdjur och sköldar (nya kan läggas till, men då kursivt för att göras officiella sen).

Varje egenskap har för- och nackdelar samt ett krav som måste uppfyllas. Varje modifikation lägger också till en kostnad till vapnet (mellan x1,5 till x3). Detta är baspriset och ett vapen man har ifrån start via X-val eller via 'föremål på bakgrundstabellen kan man addera egenskaper på genom att betala priset för ett vanligt sådant vapen, förutom baskostnaden.

VapenRedigera

Vapen kan normalt sett bara ha två egenskaper utöver det vanliga, men för varje 2 i Fv som en smed har utöver 15 så kan en till egenskap läggas till. Detta ökar dock svårigheten att smida vapnet med en nivå (+Ob1T6) per extra egenskap utöver den första.
Exempel: Baradin har Fv 17 i vapensmide. Han kan därför lägga till tre särskilda egenskaper... dock blir det väldigt svårt. Att smida in tre egenskaper är till +Ob2T6 utöver svårigheten att tillverka vapnet.

Seghärdad klingaRedigera

Krav: Vapen med klinga

Fördel: Bryt+2
Nackdel: Hugg-2
Pris: x2

Välbalanserad KlingaRedigera

Krav: Vapen med klinga
Fördel: SI +0/+1
Nackdel: Bryt-1, Hugg-1
Pris: x2

Förlängd KlingaRedigera

krav: Vapen med klinga
Fördel: SI +2/+0, längd+10%
Nackdel: Bryt -1, SI +0/-1, Vikt +10%

Höghärdad KlingaRedigera

Krav: Vapen med klinga

Fördel: Hugg+2
Nackdel: Bryt-2
Pris: x2

Skarp KlingaRedigera

Krav: Vapen med klinga

Fördel: Hugg+1, Stick+1
Nackdel: Bryt-2
Pris: x2

Lätt KlingaRedigera

Krav: Vapen med klinga

Fördel: Vikt-10%, STYK-1
Nackdel: Bryt-2
Pris: x2

Tung KlingaRedigera

Krav: Vapen med klinga

Fördel: Bryt+1, Hugg+1
Nackdel: Vikt+10%, STYK+1
Pris: x2

Överdimensionerad KlingaRedigera

Klingan har blivit utdragen och mycket tyngre, medan greppet har utvidgats och förbättrats för att göra ett tvåhandsvapen av ett enhandsvapen.

Krav: Enhandssvärd

Fördel: Längd+25%, SI +1/-1, Hugg+Ob1T6, Kross+2
Nackdel: Vikt+50%, STYK+2, 2H
Pris: x2

Balanserat KrossvapenRedigera

Krav: Krossande Vapen
Egenskaper: SI +0/+2, Styk -1
Nackdel: SI -2/+0, Bryt -1
Pris: x2

Lätt KrossvapenRedigera

Krav: Krossande vapen

Egenskaper: Vikt-20%, STYK-1
Nackdel: Bryt-2, Kross-2
Pris: x2

Tungt KrossvapenRedigera

Krav: Krossande vapen

Fördel: Kross+3, BRYT+1, SI +1/-1
Nackdel: Vikt+20%, STYK+2
Pris: x2

Välbalanserat SpjutRedigera

Krav: Spjut

Fördel: SI +0/+1
Nackdel: BRYT-1, Stick-1
Pris: x2

Lätt SpjutRedigera

Krav: Spjut

Fördel: Vikt-20%, STYK-1
Nackdel: BRYT-2
Pris: x2

Extra Tungt SpjutRedigera

Krav: Spjut

Fördel: BRYT+1, Stick+1
Nackdel: Vikt+20%, STYK+2
Pris: x2

Hårt Anspänd BågeRedigera

Krav: Båge

Egenskaper: Skada (+2/+2/+1/+1), Räckvidd+20%, STYK+3*
*Denna nackdel går ej att ta bort Pris: x2

Extra Tungt ArmborstRedigera

Krav: Armborst

Egenskaper: Skada (+2/+2/+1/+1), Räckvidd+20%, STYK+2*, Vikt+20%
*Denna nackdel går ej att ta bort Pris: x2

Förbättrad LaddningsmekanikRedigera

Krav: Armborst med mer än en rundas laddningstid

Egenskaper: Minskar laddningstiden med 1 runda
Nackdel: Vikt+20%, Räckvidd-20%, -1/-1/-1/-1 skada
Pris: x2

Sköldar och RustningarRedigera

Tung SköldRedigera

Krav: Sköld

Egenskaper: BRYT+2, Vikt+20%, STYK+1

Pris: x2

Lätt SköldRedigera

Krav: Sköld

Egenskaper:Vikt-20%, STYK-1, BRYT-2

Pris: x2

Böjda KanterRedigera

Krav: Sköld
Egenskaper: Bryt+2
Nackdel: +20% vikt

Lätt RustningRedigera

Krav: Rustning

Egenskaper: Vikt-20%, BRYT-2, HS-1, KS-1, SS-1

Pris: x2

Tung RustningRedigera

Krav: Rustning

Egenskaper: Vikt+20%, BRYT+2, HS+1, KS+1, SS+1

Pris: x2

Välvd RustningRedigera

Krav: Plåtrustning
Fördelar: Bryt+2
Nackdelar: Vikt +10%

Metallurgiska FörändringarRedigera

Genom att använda metallurgi, legeringar och särskilda framställningsmetoder så kan man skapa sannerligen unika vapen som består av helt egna legeringar och helt egna smidessätt. Den stora nackdelen är dock att det tar tid, ibland ger helt oförutsedda resultat och dessutom riskerar att kosta väldigt mycket.

I grunden så tar det 3 månaders experiment och arbete innan man kan påbörja själva smidandet av en klinga. Detta kommer kunna ge vissa effekter utan att för den skullen ge nackdelar som överensstämmer med fördelarna.

Alkemiska processerRedigera

Det går, genom att utföra vissa alkemiska processer, får ett föremål att bli betydligt mycket mer unikt än det som en smed kan göra. Genom att processera metallen och ändra på vibrationsfrekvenserna så kan en alkemist förändra på själva grundstenarna i ett vapen.

Härdning [1+]Redigera

Denna alkemiska process härdar ett material genom att göra det mer slitstark och mindre påverkat av yttre krafter. För varje magnitud så ökar BRYT på föremålet med +1. Om man gör en ny process på föremålet händer inget såvida inte processen är av högre magnitud, då ersätts denna bonus på BRYT med den bonusen ifrån den starkare processen.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.