FANDOM


VerdiskKvinna

En österländsk primitiv folkgrupp med stor utsträckning bortom Ordenstaten. Troligen är de släkt med raunerna, för de delar flera drag med dem, men till skillnad ifrån dem så använder de inte hästar i lika stor utsträckning.

Verder är mycket religiösa i sin grund. Få kan matcha deras järnhårda tro på andarna och deras plats i världen. Verderna ser på andra folksslag som något underlägset och de anser att det inte är stöld att ta ifrån någon utomstående. Detta har gjort Verderna till mycket hatade i området och de alla omkringliggande länder har svårigheter med Verdiska invasioner och plundringståg. Det gör inte heller saken bättre att Verderna tycks ha en mycket hög fertilitet.

Det finns ett lätt överskott av kvinnor hos Verderna. Det går ungefär 9 kvinnor på 7 män i de flesta stammar. Detta är något som tycks hända redan vid födseln och kvinnor är avsevärt mycket vanligare än män.

VerdernaRedigera

UtseendeRedigera

En typisk Verd är av ungefär samma medellängd som en Vanar, men har oftast mörkt hår, lätt asiatiska drag och ljus hy. Fräknar är väldigt vanligt hos folket och de har ofta väldigt vackra ögon. Verderna har väldigt färggranna läppar och många av dem har Rauniska drag.

De klär sig oftast i ganska enkla kläder under vardagen, men de klär sig i väldigt lite under festligheter och har rikligt med smink på sig. De flesta Verder samlar på sig en stor samling med smink för att kunna visa upp sina bästa utsmyckningar för sina vänner och stammedlemmar. Mycket få smycken som ringar, kedjor eller andra smycken används hos Verderna och nästan uteslutande är de smycken som finns stulna ifrån andra folkslag.

MentalitetRedigera

Verderna anser sig vara det förnämsta och vackraste folket i världen. Alla andra folkslag är mindre värda och kanske endast Raunerna är undantagna Verdernas värderingar om alla andra folkslag som mindre värda. Detta eftersom Raunernas krigiska liv har satt respekt i Verderna som ser på Raunerna likt ett broderfolk och de båda folken tycks komma väl överens för utom vid plundringståg då de är ovanligt brutala mot varandra.

Verder ser nästan inget som helst värde i mynt för myntens skull utan använder dem nästan uteslutande som bytesvaror. Överhuvudtaget är det mycket få saker som är av sant värde för en Verd. De värdesätter vapen, rustningar och andra praktiska verktyg som hjälper dem i deras liv, men det högst prisade föremålet en Verd kan äga är dennes färger och smink.

De flesta verder ser på livet som en utmaning. Det är en konst att hedra gudarna med livet innan de övergår till andevärlden och det är högst osannolikt att någonsin möta en deprimerad Verd. Till och med i hopplösa och riskabla situationer så kan en Verd vara stolt och nöjd eftersom att dö under ett försök till ett stordåd är det högsta priset man kan ge gudarna innan man rör sig vidare till den andra världen.

GeografiRedigera

Verdernas stammar är bosatta i ett ganska stort område söder om Amdai-Shek och norr om Berenhelm. Stammarna är utspridda sådant att de också gränsar till Vardahl och till Ordensstaten, vilka de mer eller mindre befinner sig konstant i krig med. Sjön Shalakol utgör den nordligaste gränsen på Verderans land och det finns inga kända stammar norr om floden.

Ökenlandskapet är inget hinder för stammarna och de finns därför ända ner till kusten och gränsen till Berenhelm. De följer därefter den norra delen av bergskedjan ner till ödeshavet. Det finns också ett fåtal stammar öster om Mundana.

Intressanta PlatserRedigera

Ensamma Berget: Den förmodligen heligaste platsen i hela Verdernas världsbild. Det ensamma berget sägs vara den plats där Krigsguden en gång föddes samt det berg som Karhn reste ur urhavet först av allt. Det sägs också att då en Verd dör så färdas dennes ande till det Ensamma berget för att där genomgå gudarnas prövningar. Om denne lyckas så är denne tillåten att slå följe med gudarna i andevärlden medan ett misslyckade innebär att Verden ges ett nytt liv och en ny chans att slå följe med gudarna då denne dör.

Jordens Hjärta: ett fåtal dagsmarscher Öster om Ensamma Berget finns det en djup dal som sägs sträcks sig mer än en kilometer under det omkringliggande landskapet. Dalen är mycket smal och är befolkad av en stor mängd jordelementarer. Dessa driver bort eventuella besökare och platsen är högmagisk för Geotropi. Det sägs att det finns hålor nere i dalen som sträcker sig ännu längre ner under jorden, men vart de leder är det ingen som vet.

Den Försvunna Sjön: I Verdernas land så finns det en sjö som dyker upp lite varstanns och som sedan försvinner. Sjön är högmagisk för Hydrotropi och dyker upp när stammarna i området minst anar det. Vad som gör det märkligare är att sjön flyttar på sig och aldrig dyker upp riktigt på samma plats. Kanske är sjön en port intill Skugglandet?

HistoriaRedigera

Verderna har en rik oral historia och ett mycket flitigt använt piktografiskt skriftspråk. De har därför förhållandevis bra kunskap om sin egen historia även om mycket har försvunnit och förvridits med tiden. Även deras skriftspråk har förändrats med tiden vilket kan göra det knivigt att klistra ihop exakta händelseförlopp.

Legender och MyterRedigera

De första Verderna sägs ha klivit ur det Ensamma Berget då gudarna var färdiga med att skapa världen. Det som blev kvar av vilket gudarna skapade världen använde de för att skapa de första 7 männen och de första 9 kvinnorna. Dessa fick sedan vandra ur berget och gudarna skapade sedan andra varelser som fick befolka världen. Raunerna skapades aldrig av berget utan de skapades då Vinden mötte kriget och därför är Raunerna de första av sitt slag, medan Verderna är det första av sitt.

Det första kriget som Verderna deltog i var kriget mot guden Harim. En gudom av ett främmande folk kom till Verdernas länder och försökte driva bort dem ifrån det Ensamma berget så denne fick det för sig själv. Verderna slogs tappert men kunde inte vinna över en gud förrän krigets gud gav Verderna lagen om det första spjutet. Därefter kunde Verdernas heliga spjut driva tillbaka den fientliga gudomen och denne lämnade sitt folk sårbart. De av Harims Folk som inte flydde undan Verderna förslavades eller dödades.

Inann kriget var över så stal dock Verderna kunskapen om elden ifrån dem. För detta så förbannade Harims folk Verderna och gav dem deras vita ögon. Även om detta var tänkt som ett straff så såg Verderna det som ett tecken på att Harims folk fruktade dem och det gav särskild status åt de vitögda.

Trots att Verderna var de första som upptäckte smideskonsten så stals den av ett fult och kortvuxet folk ifrån väst. Dessa tog med sig kunskapen hem till sina länder och offrade mycket till deras gudar för att de skulle belönas med rikliga kunskaper inom den stulna konsten. Därefter har Verderna alltid sett på dvärgar som tjuvar och anser att bakom deras hederliga fasad döljer sig tjuvaktiga förrädiska sinnen.

ForntidRedigera

Verderna gör entré i historien för ungefär 2000 år sedan, strax efter ett av Ebhrons stora inbördeskrig. Stammarna sägs ha vandrat in österifrån och slagit sig ner runt det enda berget som fanns ute på den östra slätten om Raunbukten. De drev undan de Rauner som fanns i området och krigade till sig stora landområden ifrån de omkringliggande staterna. En Ebhronitisk lydvassal krossades under Verdernas härjningar och sedan dess har den mäktiga nationen haft svårt att kontrollera landområdet norr om sig. Verdernas total avsaknad av fartyg ledde dock till att de aldrig gjorde något försök att anfall Ebhron utan de höll sig till regionerna som ligger omkring deras hjärtland.

För ungefär 1500 år sedan så enade sig plötlsigt ett stort antal stammar under en mycket stark Urral som grundade ett rike vid kusten mot Raunbukten. Riket vart kortlivat och slets sönder då Urralen dog och barnen inte kunde komma överens om vem som skulle härska efter modern. Det var också under denna period som Verderna spred ut sig över allt större områden och under en period så fanns de ända upp till snögränsen vid Amdai-Shek. Detta var dock något som Amdaiska straffexpeditioner satte ett stop för.

Sentida HistoriaRedigera

Kalender och TideräkningRedigera

Samhälle & KulturRedigera

Verderna anses av de omkringliggande länderna vara ett okultiverat barbariskt folkslag. Få saker kunde vara mer fel eftersom Verderna har en mycket lång och rik historia av riken som uppstått och fallit med dem. Kulturens största fokus är förmodligen ögonen och ansiktet. Så gott som alla verdiska kvinnor och män sminkar sig runt ögonen. Maskara och liknande används för att ge ögonen ett mörkt och mystiskt intryck och det ligger mycket prestige i vilken utsmyckning av ögonen som används. Alla stammar har ett grundläggande smink som de andra stammarna sedan kan arbeta vidar med. Verdernas besatthet med smink är förmodligen anledningen till att Berenhelm importerar så mycket sminkprodukter av Faliska och Sabriska köpmän som de sedan kan skänka som gåvor till de anliggande Verdiska stammarna som därmed lämnar dem ifred under en period.

StyrelseskickRedigera

Verderna styrs för det mesta av sina äldre. Eftersom stammarna är väldigt sammanhållna styrs de för det mesta av de äldre som har mest erfarenhet och kunskaper om världen. Det är också de äldre som för det mesta tar hand om barnen, vilket också fostrar en mentalitet om att lyda de äldre. Detta har också nackdelen att Verderna tenderar att vara ett ganska konservativt folk. Men i de stammar där flertalet äldre dör i utbrott av sjukdomar tenderar förändringar att komma fort.

Ett undantag är Urralerna. Dessa är inte alltid stora krigare, men de har oftast respekten hos sina stammedlemmar och kan samla ett flertal av dem under sig. När detta uppnår en kritisk massa och stammen börjar följa Verden, så börjar denne kalls för Urral. Denna får då makten att förklara en Veden emot omkringliggande områden (Se Krigsföring).

StammarnaRedigera

Egentligen så är stammarna ett dåligt ord för Verdernas folk. Stammarna är mer eller mindre folkslag inom Verdernas stammar och varje folkslag har ett flertal stammar under sig med egna ledare och hem. Oftast består stammarna av mellan 50 och 600 personer. De största stammarna är på lite över 1000 personer, men de är oftast så gott som fast bosatta och har permanenta boplatser med begynnelsen till stadsbyggnad.

FörsörjningRedigera

De flesta Verder försörjer sig på jakt och småskaligt jordbruk. Vissa Verder handlar också med omgivningen, men det rimmar illa med deras idé om sitt folks moraliska överlägsenhet.

Allmän livsåtskådningRedigera

Det finns ingen som helst motsvarighet till giftermål hos Verderna. Istället så tas barnen omhand av hela stammen och mitt i varje samhälle så finns det som kallas för Barnens By, vilket är det område där de yngsta barnen hålls och tas om hand. Den största skammen en Verdisk kvinna kan ha är att inte föda barn under sitt liv. I snitt får varje Verdisk kvinna runt 7-9 barn under sin livstid.

För män är den största skammen att inte äga ett eget tält eller bostad som denne kan husera i. Det är också mycket skamligt för en man att inte dela med sig till de som är mer behövande. Detta blir väldigt komplext givet om den som är mer behövande inte tillhör det Verdiska folket. Ibland uppstår till och med situationer där en Verd anser sig tvingad att ta upp en utomstående i sin Stam för att inte känna skam över att denne vill dela med sig av sina ägodelar till andra.

Verderna har vissa förutfattade meningar om de två könens roller och betydelser. Kvinnor är, precis som män, fria att ta upp krigarens roll under förutsättning att de är vuxna. Eftersom kvinnor blir vuxna så fort de fött sitt första barn så kan detta leda till mycket unga kvinnliga krigare. Då stammen gemensamt (framför allt då de äldre) tar hand om de unga barnen medan de yngre vuxna arbetar, är kvinnorna fria att utöva yrken och roller som de i mer "civiliserade" länder inte skulle kunna anta.

Kvinnor har dock ett mycket starkare rättsligt skydd än män i samhället eftersom deras förmåga att föda barn måste preserveras. I gengälld så har mannen mer rätt till att ha en permanent egen bostad. Mannen ska ha ett eget tält eller egen bostad medan kvinnan förväntas bo antingen med en man eller i en av stammens större tält som delas av kvinnorna. Gravida kvinnor anses heliga och den som bär hand på en gravid kvinna straffas med som minst piskrapp. Att döda en gravid kvinna anses likställd med att döda två personer och straffas ofta med döden.

MatRedigera

HögtiderRedigera

RiterRedigera

Vuxenriten: När en verd blir 10 solvarv gammal så börjar dess formella skolning. Alla barn i stammen genomgår en sorts livsskola där de får lära sig mer av det som de är bäst på. Vid 15 års ålder så genomgår de en vuxenrit och anses därefter vara en del av det vuxna samhället. De måste då flytta ut ur barnbyn, men tillåts bo kvar om de misslyckas med provet. Kvinnorna har en stor fördel eftersom de genom att bli gravida automatiskt blir vuxna. En kvinna anses själv veta då hon är vuxen nog för att föda sitt första barn och ve nåde den som skulle föreslå för en verdisk kvinna att hon är för ung. Detta anses vara en mycket skarp förolämpning emot hela stammen.

Provet brukar vara svårt, men genomförbart. Det finns heller ingen tidsgräns på provet, vilket innebär att vissa prövningar går att vänta ut. Detta brukar dock anses vara lite fusk och ibland kan provet göras svårare då vuxna stammedlemmar sätter ut extra hinder för provtagaren. Självklart görs detta utan att varna den som ar prövningen.

Brott och StraffRedigera

Det finns ett flertal mycket viktiga lagar som Verderna bär mycket stor vikt vid.
Spjutets Lag: Varje man skall äga ett spjut som för denne är heligt. Detta spjut får icke tas ifrån honom, då det är likställt med att ta hans liv. Ingen Verd skall ta ifrån en man hans spjut, ty detta straffas av gudarna.
Byteslagen: Ingen Verd skall annan Verd bedra med sjuk, döende eller halt djur. Brott mot detta skall straffas med att den nyga ägaren får både djuret och pengarna.
Svarta Konstens Lag: Livet är heligt. Ofödda varelser är av ondo. Skapandet av dessa varelser straffas med döden.
Bågens Lag: Varje kvinna skall äga en båge. Bågen får ej brytas av en man eller tas ifrån kvinnan.

HandelRedigera

KrigsmaktRedigera

Verderna är förmodligen det folkslag i öst som för mest krig emot sina grannar. Hela verdernas tillvaro kretsar kring cykeln av fred och krig. Det är helt enkelt en del i den Verdiska kulturen att andra folkslag är lägre stående och deras ägodelar därmed kan tas av Verderna utan någon form av moraliska konsekvenser. Stammarna anfaller därför regelbundet omkringliggande nationer och undviker endast de absolut starkaste fienderna.

Verderna krigar också sinsemellan, men då nästan uteslutande om mark och barn. Det förekommer så gott som aldrig kidnappningar av kvinnor utan iställt så tar man barnen och låter dem växa upp som sina egna. Mer än en verd har till sin förvåning upptäckt att denne egentligen tillhör en annan stam under vuxenriten.

Trots att de inte är en organiserad stat så krigar verderna förvånansvärt väl. De brukar samla sig under en Urral, vilket ungefär går att översätta till general. Denne skaffar sig följare, förklarar en Veden emot ett närliggande område och anfaller sedan detta. Alla verder är fria att ansluta sig till Urralens här och det händer till och med att folk i området som generalen har kallat kriget emot ansluter sig till Urralen. De krigare då mot sitt eget folk om de anser att generalen är stark nog.

SpråkRedigera

ReligionRedigera

Verderna dyrkar för det mesta andarna och är schamanistiska i sin tro, men en del av de sydligare Verderna har börjat ta till sig den Vhoniska Panteonen. Detta är något som de äldre i stammarna ogillar och många har blivit utkastade ur sin stam för att de alltför ljudligt förespråkat denna nya religion.

Den heligaste platsen för Verderna är det Ensamma Berget som ligger mitt i deras hjärtland. Det sägs att det var på det berget som krigsguden föddes och i den nya läran så sägs det vara det första berget Karhn reste ur urhavet. Platsen bevakas ständigt av en av Verdernas stammar och det anses extremt tabu att försöka beträda berget utan de mäktigaste schamanernas tillstånd.

RollpersonenRedigera

Sty +1, Tål +1, Rör -1, Vil +1, Bil -2, +1 Syn

KaraktärsdragRedigera

Hög Amor, Hög Aggression, Hög Generositet

Särskilda EgenskaperRedigera

Verder är extremt tåliga och det finns berättelser om Verder som överlevt skador ingen annan skulle kunna överleva. De har en nivå enklare på alla Dödslag.

StamRedigera

Verderna är indelade i ett lertal olika stammar. Beroende på vilken stam en Verd kommer ifrån, så får denne en viss bonus:

Demnar (Ensamma bergets folk)Redigera

Vid det ensliga berget som ligger söder om stammarnas hemmarker har en av de mest ryktbara stamarna bosatt sig. Då berget anses extremt heligt och andarna som omger områder är mycket mäktiga och gamla, har Ensamma Bergets Folk frodats. I början bestod folket enbart av mindre stammar som höll bergets andar lugna och nöjda med Verdernas handlingar, men sedan stammarna vuxit upp så det endast de stammar som bor närmast berget som gör detta. De andra agerar som en sorts vakter för den heliga marken runtomkring berget.

Det sägs, i Verdernas legender, att det var uppe på toppen av det ensamma berget som kriget och döden föddes. Därför är det viktigt att skydda berget så att inga andra sådana skapelser födds på dess topp.

Demnar har en god ställning hos alla stammar och de har aldrig fört krig emot någon stam, förrutom de nu utrotade Kaarvin. Detta eftersom Kaarvin övergav förfadernas tro och började dyrka den förvridna anden ifrån väst.
Egenskaper: Ett bakgrundsslag är automatiskt en Övernaturlig egenskap

Gajun (Flodlandets folk)Redigera

En ganska fredlig Verdisk stam som bor norr om deras hjärtland. De handlar en hel del med folket ifrån Amdai-Shek och de är väldigt rika tack vare detta. De är också skickliga krigare men deras blod har sakta börjat blandas ut med Amdaierna, vilket ses med mindre blida ögon av de övriga stammarna.
Egenskaper: Ett bakgrundsslag är automatiskt Förmögenhet eller Föremål. +1 Bil, -1 Syn

Karahn (Ädlingarna)Redigera

En mycket utspridd stam som finns i alla andra stammar. Karahn födds med märkligt helt vita ögon, vilket gör att de ser blinda ut, men i själva verket har de mycket god syn. De söker att skaffa barn med varandra istället för de omkringliggande stammarna, men deras låga antal har gett dem en del särskilda... problem. Karahn är mycket högt respekterade hos sina stammar och de krigar alltid tillsammans med den stam som de bor med.
Egenskaper: Ett bakgrundsslag är automatiskt Börd. +4 Syn, -1 Sty, -1 Tål

Kaarvin (Västfolket)Redigera

En numera utrotad stam bosatt i västern, närmare Vardahl. De få som undkom de andra stammarnas Veden flydde och arbetar numera som legosoldater eller äventyrare i andra länder.
Egenskaper: Bil+2, Vil-1

Koohl (Bergsstammen)Redigera

Koohl-folket ligger i ständigt krig med Berenhelm och med de Fraak stammar som bebor de södra bergen emot Ödeshavet och kusten som fortsätter väster om bergen. Ursprungligen var de en del av Pejun, men de splittrade sig då markerna inte längre kunde hålla deras stora antal. Koohl lever nu en mycket krigisk tillvaro vid foten av bergen och i de byar som de har lyckats anlägga uppe bland bergen.
Egenskaper: Ett bakgrundsslag är automatiskt en Fysisk egenskap

Pejun (Slättfolket)Redigera

På slätten söder om det ensamma berget lever Pejun. Det är ett stolt folk som också står för en stor del av de krigare som anfaller Berenhelm. De har mycket stor respekt för både Karahn och Demnar och de krigar nästan konstant med Derdera... när de inte går samman och anfaller Berenhelm eller Vardal förståss.
Egenskaper: Ett bakgrundsslag är automatiskt en Social egenskap

Derdera (Skogsfolket)Redigera

Ett folkslag som lever i närheten av de stora skogarna i de södra delen av Verdernas länder. De hyllar skogen och är mycket krigiska mot omkringliggande nationer och stammar.
Egenskaper: Ett bakgrundsslag är automatiskt en Mental egenskap

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.